.

Opiskele hierojaksi tai urheiluhierojaksi työn ohessa

.

 Hakuaika alkaa 1.9.2022

.

Hierojakurssi 07.01. – 17.12.2023 sisältää kaksi koulutusta

  1. Hierojakoulutus
  2. Urheiluhierojakoulutus

Hieroja

Hieroja suunnittelee ja toteuttaa potilaan hieronnan ja hierontaa tukevat muut hoidot sekä ohjaa potilasta tuki- ja liikuntaelimistön oireiden hoidossa ja ennaltaehkäisyssä sekä terveellisissä elämäntavoissa.

Urheiluhieroja

Urheiluhieroja toimii hieronnan asiantuntijana sosiaali-, terveys-, kuntoutus- ja liikunta-alalla, osaa arvioida urheilijan lihashuollon tarpeen, laatii urheilijan lihashuollon suunnitelman, toteuttaa urheilijan lihashuoltoa sekä arvioi ja kehittää omaa ja työyksikkönsä työtä.

Työn ohessa tai päätoimisesti

Opinnot voi suorittaa työn ohessa tai päätoimisesti (Kelan opintotuki)

.

Urheiluhierojaksi opiskelun kesto

Pääosin viikonloppuisin toteutettava urheiluhierojakoulutus työn ohessa käsittää 15 viikonlopun kestävää lähijaksoa sekä niihin liittyvät etäopinnot. Viikonlopun lähijaksoilla opiskellaan lauantaisin ja sunnuntaisin klo 9-16.

.

Urheiluhierojakurssin opiskelijavalinta

Urheiluhierojakurssille valinta toteutetaan hakulomakkeeseen ja henkilökohtaisen haastattelun nojaten. Valinnoissa tukeudumme myös Opetushallituksen ottamista koskeviin säädöksiin, joka koskee myös hierojaksi opiskelua.

.

Urheiluhierojan työn edellytykset

Urheiluhierojan työ vaatii hyvää ergonomiaa ja hierontatyöhön liittyvää tekniikan osaamista, jonka vuoksi ammatti sopii kaiken kokoisille ihmisille.

Urheiluhierojan on hyvä olla myös itse aktiivinen liikkuja ja kiinnostunut liikunnasta sekä ihmisen hyvinvoinnista. Opiskeluaikana suositellaankin liikunnan harrastamista, joka auttaa palautumaan työharjoittelun fyysisistä ja psyykkisistä rasituksista ja antaa voimia myös teorian opiskelemiseen.

.

.

Hieronnan harjoittelu

Urheiluhierojaksi työn ohella -opinnot sisältää 100 tehollista ohjattua hieronnan harjoittelun tuntia koulun hierontaklinikan aukioloaikoina. Edellisen lisäksi suoritetaan työnohjaajan ohjauksessa 120 tehollista hierontatuntia opiskelijan kotipaikkakunnalla yksilöllisesti sovittavassa tavalla.

Työnohjaajan, joka on opiskelijan valitsema hieroja / urheiluhieroja, tulee noudattaa hierojakoulutuksessa sovittua osaamisen kehittämisen suunnitelmaa ja sitoutua tarvittaessa osallistumaan ohjattuun työnohjaajakoulutukseen. Työnohjauksesta ei saa tulla kuluja Tampereen Urheiluhierojakoululle.

Vaihtoehtoisesti opiskelija voi suorittaa koulun hierontaklinikan aukioloaikoina ohjattua hierontaharjoittelua 220 tehollista hierontatuntia erikseen sovittavan aikataulun mukaan, jolloin koulun hieronnan opettajat suorittavat työnohjauksen kokonaisuudessaan.

Koululla tapahtuva hieronnan harjoittelu kattaa osan koulutuksen kustannuksista. Hieronnan harjoittelusta ei makseta palkkaa. Säännöllinen käytännön hieronnan harjoittelu koululla ja osaamisen edistyminen on edellytys opintojen jatkumiselle.

.

Urheiluhieronnan harjoittelu

Urheiluhieronnan harjoittelu seuroissa tai yksilöurheilijoiden kanssa suoritetaan erikseen annettavan suunnitelman mukaan.

.

Urheiluhieroja ohjaa potilaita

Urheiluhierojan tulee osata ohjata erilaisista ongelmista kärsiviä ihmisiä suorittamaan omaehtoisesti kotiohjeiden mukaisesti hoitoon liittyviä harjoitteita. Ohjaamista harjoitellaan hieronnassa käyvien asiakkaiden kanssa.

Urheilijoiden ohjaaminen on yksi painotusalue, jossa huomioidaan urheilijan harjoitus- ja kilpailuohjelma. Valmistuttuaan urheiluhieroja pystyy ohjaamaan erilaisia ryhmiä.

.

Urheiluhierojakurssin välikoe

Opintojen puolivälissä suoritetaan välikoe, jonka perusteella tarkistetaan opiskelijan henkilökohtaista osaamisen suunnitelmaa (HOKS) vaadittavien taitojen hankkimiseksi ja tutkinnon suorittamiseksi. Opintomenestymisen riittämättömyyden vuoksi oppilas voidaan siirtää jatkamaan opintojaan seuraavalle kurssille.

.

Hieronnan ammattitutkinto

2000-luvulla kaikki vuodet laskettuna Tampereen Urheiluhierojakoulun opiskelijoiden valmistumisaste tutkinnoista on yli 99%.

Hieronnan ammattitutkintoon osallistutaan koulutuksen loppuosan aikana, jonka hyväksytysti suorittaneelle Valvira myöntää hierojan ammattioikeuden luvan. Lupa oikeuttaa käyttämään nimikesuojattua koulutettu hieroja -nimikettä. Hieroja saa luvan myötä ALV-vapauden ja hänelle myönnetään potilasvakuutus.

.

Opintojen laajuus ja rahoitus

Opintojen laajuus on 150 osaamispistettä, kuukausittain 12,5 osaamispistettä.

Rahoitus

.

Kurssikalenteri

.

Aikataulut ja kustannukset

.