.

Hieroja- tai urheiluhierojaopinnot viikonloppuisin

.

Opiskele päätoimisesti Kelan opintotuella tai työn ohessa!

  • 15 viikonloppua & etäopinnot
  • 07.01. – 17.12.2023
  • hierojakoulutus
  • urheiluhierojakoulutus

.

Hakuaika käynnissä!

.

Etäopinnot

Etäopiskelu avaa mahdollisuuden sinulle, joka haluat kouluttautua hierojaksi, ammattiin, jota ei asuinpaikkakunnallasi tarjota. Saat vapautta suunnitella oma ajankäyttösi niin, että opiskelut edistyvät suunnitellusti. Vapaus tuo siis mukanaan myös vastuuta, opintojen edistymistä on valvottava itse. Päätät itse missä ja milloin opiskelet.

Etäopiskelu ei ole yksinäistä opiskelua, vaan opiskeluun sisältyy ryhmäytyminen muiden opiskelijoiden kanssa. Osaaminen osoitetaan tietokoneella suoritettavan tentin tai monimuotoisen osaamisen näytön avulla.

Osa opinnoista järjestetään kokonaan verkko-opintoina, jotka toteutetaan kurssimuotoisesti peräkkäin osaamisvaatimusten edellyttämällä tavalla.

 

Hieroja ja urheiluhieroja

Hieroja- ja urheiluhierojaopinnot koostuvat eri oppiaineiden etäopinnoista sekä niihin liittyvistä viikonloppujen lähiopinnoista.

Koulutuksen tavoitteena on saada osaaminen suorittaa hieronnan ammattitutkinto ja valmistua koulutetun hierojan ammattiin, joka on toisen asteen tutkinto. Se rakentaa myös pohjan jatko-opinnoille ja antaa hakukelpoisuuden ammattikorkeakouluun mm. fysioterapeutin, osteopaatin, naprapaatin, sairaanhoitajan jne. opintoihin.

.

Lähiopinnot

Suurimmassa osasta kursseista kuitenkin yhdistetään etä- ja lähityöskentely, jolloin edistyminen teoreettisissa etäopinnoissa on edellytys lähityöskentelyyn osallistumiseen.

Esimerkiksi lihasten anatomian teoreettinen osaaminen on edellytys, jotta lihasten tutkiminen käytännössä ihmisestä on mahdollista ja että hieronnan kohdistaminen oikein lihakseen voisi toteutua.

Hierojan ammatti

Hieroja suunnittelee ja toteuttaa potilaan hieronnan ja hierontaa tukevat muut hoidot sekä ohjaa potilasta tuki- ja liikuntaelimistön oireiden hoidossa ja ennaltaehkäisyssä sekä terveellisissä elämäntavoissa..

Urheiluhierojan ammatti

Urheiluhieroja toimii hieronnan asiantuntijana sosiaali-, terveys-, kuntoutus- ja liikunta-alalla, osaa arvioida urheilijan lihashuollon tarpeen, laatii urheilijan lihashuollon suunnitelman, toteuttaa urheilijan lihashuoltoa sekä arvioi ja kehittää omaa ja työyksikkönsä työtä.

Opinnot päätoimisesti tai työn ohessa

Opinnot voi suorittaa työn ohessa tai päätoimisesti kelan opintotuella (Kelan opintotuki). Opinnot kattavat 15 osaamispistettä kuukaudessa.

Urheiluhierojaksi opiskelun kesto

Pääosin viikonloppuisin toteutettava urheiluhierojakoulutus työn ohessa käsittää 15 viikonlopun kestävää lähijaksoa sekä niihin liittyvät etäopinnot. Viikonlopun lähijaksoilla opiskellaan lauantaisin ja sunnuntaisin klo 9-16.

Urheiluhierojakurssin opiskelijavalinta

Urheiluhierojakurssille valinta toteutetaan hakulomakkeeseen ja henkilökohtaisen haastattelun nojaten. Valinnoissa tukeudumme myös Opetushallituksen ottamista koskeviin säädöksiin, joka koskee myös hierojaksi opiskelua.

Urheiluhierojan työn edellytykset

Urheiluhierojan työ vaatii hyvää ergonomiaa ja hierontatyöhön liittyvää tekniikan osaamista, jonka vuoksi ammatti sopii kaiken kokoisille ihmisille.

Urheiluhierojan on hyvä olla myös itse aktiivinen liikkuja ja kiinnostunut liikunnasta sekä ihmisen hyvinvoinnista. Opiskeluaikana suositellaankin liikunnan harrastamista, joka auttaa palautumaan työharjoittelun fyysisistä ja psyykkisistä rasituksista ja antaa voimia myös teorian opiskelemiseen.

.

.

.

Hieronnan harjoittelu

Urheiluhierojaksi työn ohella -opinnot sisältää 100 tehollista ohjattua hieronnan harjoittelun tuntia koulun hierontaklinikan aukioloaikoina. Edellisen lisäksi suoritetaan työnohjaajan ohjauksessa 120 tehollista hierontatuntia opiskelijan kotipaikkakunnalla yksilöllisesti sovittavassa tavalla.

Työnohjaajan, joka on opiskelijan valitsema hieroja / urheiluhieroja, tulee noudattaa hierojakoulutuksessa sovittua osaamisen kehittämisen suunnitelmaa ja sitoutua tarvittaessa osallistumaan ohjattuun työnohjaajakoulutukseen. Työnohjauksesta ei saa tulla kuluja Tampereen Urheiluhierojakoululle.

Vaihtoehtoisesti opiskelija voi suorittaa koulun hierontaklinikan aukioloaikoina ohjattua hierontaharjoittelua 220 tehollista hierontatuntia erikseen sovittavan aikataulun mukaan, jolloin koulun hieronnan opettajat suorittavat työnohjauksen kokonaisuudessaan.

Koululla tapahtuva hieronnan harjoittelu kattaa osan koulutuksen kustannuksista. Hieronnan harjoittelusta ei makseta palkkaa. Säännöllinen käytännön hieronnan harjoittelu koululla ja osaamisen edistyminen on edellytys opintojen jatkumiselle.

Opintojen aikaiset tulot

Sivutoimisena kevytyrittäjä on helpoin tapa laskuttaa opintojen ajan hieronnat kotona tehdyistä hoidoista.
Voit tehdä keikkaluontoisesti hierontoja myös yrityksiä laskuttamalla. Saat nopeasti rahat tilillesi.
Sinun ei tarvitse perustaa yritystä, eikä miettiä yrittäjän vastuita. Päätät itse kenelle työsi teet ja mihin hintaan.
Jos teet koulun opppilashierontahintaan, on tunnin veloitus 27 euroa.

Kevytyrittäjyyden voi aloittaa jo ensimmäisten opiskelukuukausien aikana.

Urheiluhieronnan harjoittelu

Urheiluhieronnan harjoittelu seuroissa tai yksilöurheilijoiden kanssa suoritetaan erikseen annettavan suunnitelman mukaan.

Urheiluhieroja ohjaa potilaita

Urheiluhierojan tulee osata ohjata erilaisista ongelmista kärsiviä ihmisiä suorittamaan omaehtoisesti kotiohjeiden mukaisesti hoitoon liittyviä harjoitteita. Ohjaamista harjoitellaan hieronnassa käyvien asiakkaiden kanssa.

Urheilijoiden ohjaaminen on yksi painotusalue, jossa huomioidaan urheilijan harjoitus- ja kilpailuohjelma. Valmistuttuaan urheiluhieroja pystyy ohjaamaan erilaisia ryhmiä.

.

Urheiluhierojakurssin välikoe

Opintojen puolivälissä suoritetaan välikoe, jonka perusteella tarkistetaan opiskelijan henkilökohtaista osaamisen suunnitelmaa (HOKS) vaadittavien taitojen hankkimiseksi ja tutkinnon suorittamiseksi. Opintomenestymisen riittämättömyyden vuoksi oppilas voidaan siirtää jatkamaan opintojaan seuraavalle kurssille.

.

Hieronnan ammattitutkinto

2000-luvulla kaikki vuodet laskettuna Tampereen Urheiluhierojakoulun opiskelijoiden valmistumisaste tutkinnoista on yli 99%.

Hieronnan ammattitutkintoon osallistutaan koulutuksen päätyttyä vuoden 2024 ensimmäisten kuukausien aikana, jonka hyväksytysti suorittaneelle Valvira myöntää hierojan ammattioikeuden luvan. Lupa oikeuttaa käyttämään nimikesuojattua koulutettu hieroja -nimikettä. Hieroja saa luvan myötä ALV-vapauden ja hänelle myönnetään potilasvakuutus.

.

Opintojen laajuus ja rahoitus

Opintojen laajuus on 150 osaamispistettä, kuukausittain 15,0 osaamispistettä.

Rahoitus

.

Kurssikalenteri

  • punainen: teoriaopinnot
  • vihreä: ohjattu hierontaharjoittelu viikonloppuopintojen yhteydessä.

Osa ohjatusta hierontaharjoittelusta suoritetaan omavalintaisesti.

.

Aikataulut ja kustannukset

.