Hieronta – Urheiluhieronta

Hierojalle potilas hakeutuu pääsääntöisesti tavoitteenaan paremman terveydentilan saavuttaminen. Hierojan monipuolisilla hoitotoimenpiteillä pyritään edistämään terveyttä, hyvinvointia ja ohjaamaan terveellisiin elämäntapoihin sekä kannustamalla aktiivisuuteen oman toimintakyvyn ylläpitämisessä ja edistämisessä.
.

Yksilöllinen liikunnan ohjaaja on Personal Trainer / Kuntosaliohjaaja

Yksilöllinen liikunnan ohjaaja pyrkii ohjaamaan monipuoliseen liikunnalliseen elämäntapaan sekä ylläpitämään ja parantamaan hyvää terveyttä ja elämänlaatua.

.

Opintojen painotusalueet, tutustutaan

  • juoksu-, pyöräily-, vesi-, puntti-, kuntosali- ja toiminnalliseen harjoitteluun

Opintokokonaisuudet

  1. Luottamuksellisen asiakassuhteen luominen
  2. Liikuntaan liittyvien yksilöllisten tarpeiden kartoittaminen
  3. Yksilöllisen liikuntaohjelman laatiminen
  4. Liikuntaohjelman toteuttamisen ohjaaminen
  5. Terveelliseen elämäntapaan ohjaaminen
  6. Oman osaamisen arvioiminen ja kehittäminen yksilöllisen liikuntaohjelman ohjaajana

Hieronta-, Urheiluhieronta-, Personal Trainer -koulutukset syventävät toisiaan.

Yhdessä koulutukset antavat monipuolisen osaamisen kohdata yksilöllisesti asiakkaita, terveydentilaltaan erilaisia ihmisiä.
.
Opiskele kaksi ammattitutkintoa nopealla aikataululla

Hierojan ammattitutkinto & Liikunnan ja valmennuksen ammattitutkinto

Tampereen Urheiluhierojakoulun ja Varalan Urheiluopiston välinen yhteistyö tarjoaa mahdollisuuden suorittaa joustavasti peräkkäin kaksi ammattitutkintoa: Hierojan ammattitutkinto ja Liikunnan ja valmennuksen ammattitutkinto. Valmistavan koulutuksen sisällöt on suunniteltu siten, että niissä on huomioitu molempien tutkintojen sisällöt, päällekkäisyyksiä on poistettu ja opinnot on suunniteltu suoritettavaksi opintopolkuna peräkkäin.

Molemmat tutkinnot ovat ammatillista lisäkoulutusta ja suoritetaan näyttötutkintoperusteisesti. Tutkinnot antavat jatko-opintokelpoisuuden korkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin ja yleisen kelpoisuuden ammattikorkeakouluopintoihin.

Hakeutuessa suorittamaan joustavasti peräkkäin kahta ammattitutkintoa tehdään kaksi hakemusta, toinen Tampereen Urheiluhierojakouluun ja toinen Varalan Urheiluopistoon!

Lue lisää Liikunnan ja valmennuksen ammattitutkinnon muodostumisesta kahden oppilaitoksen yhteistyönä.