Personal Trainer on Yksilöllinen liikunnan ohjaaja

Yksilöllinen liikunnan ohjaaja pyrkii ohjaamaan monipuoliseen liikunnalliseen elämäntapaan sekä ylläpitämään ja parantamaan hyvää terveyttä ja elämänlaatua.

Urheiluhieroja ja hieroja

Hierojalle potilas hakeutuu pääsääntöisesti tavoitteenaan paremman terveydentilan saavuttaminen. Hierojan monipuolisilla hoitotoimenpiteillä pyritään edistämään terveyttä, hyvinvointia ja ohjaamaan terveellisiin elämäntapoihin sekä kannustamalla aktiivisuuteen oman toimintakyvyn ylläpitämisessä ja edistämisessä.

Opintojen painotusalueet, tutustutaan

  • juoksu-, pyöräily-, vesi-, puntti-, kuntosali- ja toiminnalliseen harjoitteluun

Opintokokonaisuudet

  1. Luottamuksellisen asiakassuhteen luominen
  2. Liikuntaan liittyvien yksilöllisten tarpeiden kartoittaminen
  3. Yksilöllisen liikuntaohjelman laatiminen
  4. Liikuntaohjelman toteuttamisen ohjaaminen
  5. Terveelliseen elämäntapaan ohjaaminen
  6. Oman osaamisen arvioiminen ja kehittäminen yksilöllisen liikuntaohjelman ohjaajana

Hieronta-, Urheiluhieronta-, Personal Trainer -koulutukset syventävät toisiaan.

Yhdessä koulutukset antavat monipuolisen osaamisen kohdata yksilöllisesti asiakkaita, terveydentilaltaan erilaisia ihmisiä.
.
.

Opiskele kaksi toisiaan tukevaa ammattia

Tampereen Urheiluhierojakoulun ja Varalan Urheiluopiston välinen yhteistyö tarjoaa mahdollisuuden suorittaa joustavasti peräkkäin kaksi koulutusta: Hieronnan koulutus ja Liikunnan ja valmennuksen ammattikoulutus. Koulutukset on suunniteltu siten, että niissä on huomioitu molempien sisällöjä; päällekkäisyyksiä on poistettu ja opinnot on suunniteltu suoritettavaksi opintopolkuna peräkkäin.

Hakeutuessa suorittamaan joustavasti peräkkäin kahta koulutusta tehdään kaksi hakemusta, toinen Tampereen Urheiluhierojakouluun ja toinen Varalan Urheiluopistoon!

Hierojan ammattitutkinto ja Liikunnan ja valmennuksen ammattitutkinto kumpikin antaa jatko-opintokelpoisuuden korkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin ja yleisen kelpoisuuden ammattikorkeakouluopintoihin.