fbpx

Opetussuunnitelma

Opetussuunnitelma sisältää kolmen tutkinnon osaamisvaatimuksia

  1. Hieronnan ammattitutkinto kokonaisuudessaan
  2. Urheilijan lihashuolto -tutkinnon osa (Hieronnan erikoisammattitutkinto)
  3. Yksilöllinen liikunnan ohjaaminen -tutkinnon osa (Liikunnan ja valmennuksen ammattitutkinto)


Opetussuunnitelma

Opetussuunnitelma valmistaa suorittamaan hieronnan ammattitutkinnon 150 osaamispistettä (osp).


Tutkinnon pakolliset osat

  • Tuki- ja liikuntaelinongelmaisen potilaan terveyden ja toimintakyvyn edistäminen, 70 osp.
  • Sosiaali- ja terveydenhuoltoalan yrittäjänä toimiminen, 30 osp


Tutkinnon valinnaiset osat

  • Raajanivelten liikkuvuuden edistäminen, 25 osp.
  • Kansansairauksien ennaltaehkäiseminen hierojan työssä, 25 osp.


Lisävalinnaiset opintokokonaisuudet

  • Urheilijan lihashuolto, 45 osp (Hieronnan erikoisammattitutkinto)
  • Yksilöllinen liikunnan ohjaaminen, 25 osp (Liikunnan ja valmennuksen ammattitutkinto, Personal Trainer -koulutus)

Viikonloppuna opiskelevan koulutuksen lisävalinnaiset opinnot opiskellaan arkisin opiskelevan ryhmän mukana.


Hieronnan ammattitutkinnon suorittamisen jälkeen

Hieronnan ammattitutkinnon suorittamisen jälkeen haetaan koulutettu hieroja -ammattinimikkeen käyttöoikeutta Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valviran ohjeiden mukaisesti. Hieronnan ammattitutkinnon suorittaneen rekisteröinti terveydenhuollon ammattihenkilörekisteriin tapahtuu koulutettu hieroja -nimikkeellä. Koulutettu hieroja on nimikesuojattu ammattihenkilö terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain mukaisesti.


Hieronnan ammattitutkinto 

Hieronnan erikoisammattitutkinto

Liikunnan ja valmennuksen ammattitutkinto