fbpx

Rekisteriseloste

 

Rekisterinpitäjä


Tampereen Urheiluhierojakoulu Oy

Viinikankatu 24, 33100 Tampere

Puhelin 03 2110049

www.tu.fi

Ly-tunnus 1099221-8

 

Rekisteriasioista vastaava henkilö


Mikko Nurmi

etunimi@tu.fi

 

Rekisterien nimet

  1. Opiskelijatietorekisteri
  2. Asiakastietorekisteri

 

Rekisterin käyttötarkoitus

  1. Opiskelijoiden rekisteritietojen ylläpito.
  2. Asiakkaiden rekisteritietojen ylläpito.

Rekisterin käyttötarkoitus on myös Tampereen Urheiluhierojakoulu Oy:n asiakassuhteiden hoitaminen sekä henkilökohtaisemman kohdennetun sisällön ja markkinoinnin tuottaminen.


Rekisterin tietosisältö

  1. Opiskelijoista koulutukseen hakeutumiseen liittyvät tiedot ja tutkintoon valmistavan koulutuksen opintotiedot.
  2. Oppilashieronta-asiakkaista nimi, yhteystiedot, syntymävuosi, ammattinimike, hoidon kannalta välttämättömät esi- ja terveystiedot sekä hoitomerkinnät ja oppilashierontahoidon tekijän tiedot.

 

Säännönmukaiset tietolähteet

  1. Opiskelijoiden tiedot saadaan rekisteröidyiltä itseltään ja opintotiedot opiskelun edistymisen arviointitiedoista.
  2. Asiakkaiden tiedot saadaan rekisteröidyiltä itseltään. Hoitamiseen liittyvät tiedot asiakkaalta itseltään sekä oppilashierontahoidon yhteydessä muodostuneista tiedoista.

 

Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Henkilölle itselleen, ellei siihen ole lainsäädännöllistä estettä. Lainsäädännön erityismääräyksiin perustuen viranomaisille, tutkimuslaitoksille, vakuutuslaitoksille sekä vakuutuskassoille.

 

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Ei luovuteta.


Tarkastusoikeus

Jokaisella on oikeus tarkastaa rekisteriin sisältyvät itseään koskevat henkilötietonsa. Tietoja pyydetään Tampereen Urheiluhierojakoulu Oy:n yllä mainitusta osoitteesta henkilökohtaisesti tai omakätisesti allekirjoitetulla kirjeellä. Tarkastuspyynnön voi tehdä maksutta kerran vuodessa.


Tiedon korjaaminen

Rekisterissä oleva virheellinen tieto korjataan Tampereen Urheiluhierojakoulu Oy:lle yllä mainittuun osoitteeseen tehdyn kirjallisen pyynnön perusteella. Lisäksi tietoja päivitetään oma-aloitteisesti ja vanhentuneet tiedot poistetaan säännöllisin väliajoin.

 

Kielto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä kaikki itseään koskevia tietoja lain mukaisesti. Kiellot osoitetaan rekisterinpitäjälle yllä mainittuun osoitteeseen.

 

Rekisterin suojauksen periaatteet


Rekisteri ylläpidetään automaattisen tietojenkäsittelyn avulla ja sen sisältämiin tietoihin pääsevät ja niitä ovat oikeutettuja käyttämään vain tietyt, ennalta määritellyt rekisterinpitäjän työntekijät. Rekisteri on suojattu käyttäjätunnuksin ja salasanoin sekä muiden tarvittavien suojajärjestelyiden avulla.

Paperiset arkistot säilytetään lukollisissa arkistokaapeissa valvotuissa olosuhteissa. Paperiset arkistoja tuhotaan säännöllisin väliajoin.