.

.

Urheiluhierojakoulutus

Urheiluhierojakoulutuksessa suoritetaan neljä tutkinnon osaa hieronnan ammattitutkinnosta sekä Urheilijan lihashuolto -tutkinnonosa hieronnan erikoisammattitutkinnosta.

Sisältöön kuuluu urheilijan liikkuvuuden testaaminen, urheiluteippaus, tutustuminen osteopaattisiin pehmytosahoitoihin, tutustuminen fysioterapeuttiseen tutkimiseen ja hoitamiseen, kalvokäsittelyn tekniikat (fascia), ravitsemuksen perusteet, täydentäviä hoitomuotoja ym.

.

Personal Trainer -koulutus

Liikunnan ja valmennuksen ammattitutkinnon osaamisvaatimuksista opetussuunnitelmaan sisältyy valinnainen tutkinnon osa Yksilöllinen liikunnanohjaus -tutkinnonosa (30 osp). Yksilöllinen liikunnan ohjaaminen täydentää ja syventää hierojan ammatissa potilaan ja asiakkaan ohjaamista.

Suorittamalla hyväksytysti teorian ja käytännön kokeen myönnetään Tampereen Urheiluhierojakoulun PT-sertifigaatti.

Liikunnan ja valmennuksen ammattitutkinnon voi suorittaa joustavasti hierontatyön ohella (yrittäjän oppisopimus) Varalan Urheiluopistossa.

.

Hakemisen edellytykset

Hierojan työ vaatii hyvää ergonomiaa ja paljon hierontatyöhön liittyvää tekniikkaharjoitusta. Ammatti sopii myös pienikokoisille ihmisille, koska hieronta on suurelta osin tekniikkalaji.

Urheiluhierontaa osaavan on hyvä olla myös itse aktiivinen liikkuja ja kiinnostunut eri urheilulajeista. Opiskeluaikanakin suositellaan liikunnan harrastamista, joka auttaa palautumaan työharjoittelun fyysisistä ja psyykkisistä rasituksista ja antaa voimia myös teorian opiskelemiseen.

Hierojan ammattiin kuuluu ryhmän ohjaaminen, jota harjoittelemme erilaisilla urheilu- ja lihashuoltoteemoilla. Opiskeluaika on tiivistä ryhmässä työskentelyä ja hyvä ryhmähenki tuo hyvän perustan onnistuneelle opiskeluvuodelle.

Lukuvuoden aikana opiskellaan ihmisen anatomiaa ja fysiologiaa teoriassa ja käytännössä. Teoriamäärä on suuri ja se vaatii opiskelijoilta aktiivisuutta myös kouluajan ulkopuolella jopa enemmän kuin mihin on aikaisemmissa opinnoissa totuttu.

Latinankielinen ja lääketieteellinen termistö on monelle opiskelijalle alussa haasteellista, mutta sinnikäs lukeminen ja tunnilla läsnäolo auttaa oppimisessa.

Jos sinulla on ollut aikaisemmin ongelmia oppimisen kanssa, esim. lukihäiriö, on meidän hyvä tietää asiasta. Silloin voimme huomioida myös sen henkilökohtaista opintopolkua suunniteltaessa.

.

Terveyden ammattihenkilöitä velvoittavat lait ja asetukset koskevat opiskelijoita

Opiskeluaikana tulee eteen monia tilanteita, jotka ovat arkaluonteisia potilaille ja niiden käsittely kuuluu olennaisena osana hierojan ammattiin. Vaitiolovelvollisuus on yksi merkittävimmistä asioista niin opiskeluaikana kuin ammattilaisena, sekä työssä että vapaa-ajalla.

.

Opiskelijavalinta

Opiskelijavalinta toteutetaan hakulomakkeeseen ja henkilökohtaisen haastattelun nojaten. Valinnoissa tukeudumme myös Opetushallituksen opiskelijaksi ottamista koskeviin SORA-säädöksiin.

.

Hieronnan harjoittelu

Arkisin koulun hierontaklinikan aukioloaikoina suoritetaan ohjattua hieronnan harjoittelua 220 tehollista hierontatuntia, joka on n. 25 tuntia kuukaudessa.

Koululla tapahtuva hieronnan harjoittelu kattaa osan koulutuksen kustannuksista. Hieronnan harjoittelusta ei makseta palkkaa. Säännöllinen käytännön hieronnan harjoittelu koululla ja osaamisen edistyminen on edellytys opintojen jatkumiselle.

.

Urheiluhieronnan harjoittelu

Urheiluhieronnan harjoittelu suoritetaan urheilijoiden kanssa seuroissa tai yksilöurheilijoiden kanssa erikseen annetun ohjeen mukaan.

Tällä hetkellä TU:sta valmistuneita urheiluhierojia toimii seuraavissa urheiluseuroissa:

Kärpät, Ilves, Tappara, Lukko, HIFK, Kalpa, JYP, HPK, KooKoo, Jalkapallon miesten maajoukkue, Lentopallon miesten maajoukkue, Ilives jalkapallo edustus, Ilves naiset kansallinen liiga, TPS-A, KooKoo, Kokkolan Tiikerit, Classic salibandy, KooVee salibandy M1 ja Porin Pesäkarhut.

.

Ohjaaminen

Hierojan tulee osata ohjata erilaisista ongelmista kärsiviä ihmisiä suorittamaan omaehtoisesti kotiohjeiden mukaisesti hoitoon liittyviä harjoitteita. Ohjaamista harjoitellaan hieronnassa käyvien asiakkaiden kanssa.

Urheilijoiden ohjaaminen on yksi painotusalueemme, jossa huomioidaan urheilijan harjoitus- ja kilpailuohjelma. Valmistuttuaan urheiluhieroja pystyy ohjaamaan erilaisia ​​ryhmiä.

Ohjaaminen on myös osa Personal Trainer -koulutusta.

.

Välikoe

Opintojen puolivälissä suoritetaan välikoe, jonka perusteella tarkistetaan opiskelijan henkilökohtaista osaamisen suunnitelmaa (HOKS) vaadittavien taitojen hankkimiseksi ja tutkinnon suorittamiseksi. Opintomenestymisen riittämättömyyden vuoksi oppilas voidaan siirtää jatkamaan opintojaan seuraavalle kurssille.

.

.