Tampereen Urheiluhierojakoulussa opiskellaan hierojan ammattiin

 • urheiluhierojakoulutuksessa suoritetaan opintokokonaisuus Urheilijan lihashuolto –tutkinnon osan osaamisvaatimuksista hierojan erikoisammattitutkinnosta
 • urheilijan liikkuvuuden testaaminen
 • urheiluteippauskurssi
 • tutustuminen osteopaattisiin pehmytosahoitoihin
 • tutustuminen fysioterapeuttiseen tutkimiseen
 • kalvokäsittelyn tekniikat ( fascia )
 • ravitsemuksen perusteet
 • täydentäviä hoitomuotoja

 

 

 

Personal Trainer- ja Kuntosaliohjaaja-koulutukset sisältyy koulutuksen opetussuunnitelmaan

 

 • osaamisvaatimukset Yksilöllinen liikunnanohjaus -osasta (30 osp) sisältyy opetussuunnitelmaan, joka on Liikunnan ja valmennuksen ammattitutkinnon valinnainen tutkinnon osa
 • yksilöllinen liikunnanohjaus täydentää ja syventää hierojan ammatissa asiakkaan ohjaamista
 • suorittamalla hyväksytysti teorian ja käytännön kokeen myönnetään Tampereen Urheiluhierojakoulun PT-sertifigaatti
 • LAT:n voi suorittaa joustavasti loppuun hierontatyön ohella (oppisopimus) Varalan Urheiluopistossa. Näin olet suorittanut kaksi ammattitutkintoa nopeassa tahdissa.

 

Hakemisen edellytykset

Hierojan työ vaatii hyvää ergonomiaa ja paljon hierontatyöhön liittyvää tekniikkaharjoitusta. Ammatti sopii myös pienikokoisille ihmisille, koska hieronta on suurelta osin tekniikkalaji. Urheiluhierontaa osaavan on hyvä olla myös itse aktiivinen liikkuja ja kiinnostunut eri urheilulajeista. Opiskeluaikanakin suositellaan liikunnan harrastamista, joka auttaa palautumaan työharjoittelun fyysisistä ja psyykkisistä rasituksista ja antaa voimia myös teorian opiskelemiseen.

Ryhmässä työskenteleminen korostuu opiskeluvuoden aikana ja hierojan ammattiin kuuluu myös ryhmän ohjaaminen, jota harjoittelemme erilaisilla urheilu- ja lihashuoltoteemoilla. Opiskeluaika on tiivistä työskentelyä ja hyvä ryhmähenki tuo hyvän perustan onnistuneelle opiskeluvuodelle.

Lukuvuoden aikana opiskellaan ihmisen anatomiaa ja fysiologiaa teoriassa ja käytännössä. Teoriamäärä on suuri ja se vaatii opiskelijoilta aktiivisuutta myös kouluajan ulkopuolella jopa enemmän kuin mihin on aikaisemmissa opinnoissa totuttu. Latinankielinen ja lääketieteellinen termistö on monelle opiskelijalle alussa hankalaa, mutta sinnikäs lukeminen auttaa oppimisessa. Jos sinulla on ollut aikaisemmin ongelmia oppimisen kanssa, esim. lukihäiriö, on meidän hyvä tietää asiasta. Silloin voimme huomioida myös sen henkilökohtaista opin polkua suunniteltaessa.

Terveyden ammattihenkilöitä velvoittavat lait ja asetukset. Samat lait ja asetukset koskevat myös opiskelijoita opintojen aikana.

Jos opiskeluvaiheessa tapahtuu rikkomuksia, käsitellään tapauksia samalla vakavuudella kuin terveydenhuollon ammattihenkilöitä vastaavassa tilanteessa. Opiskeluaikana tulee eteen monia tilanteita, jotka ovat arkaluonteisia asiakkaille ja niiden käsittely kuuluu olennaisena osana hierojan ammattiin. Vaitiolovelvollisuus on yksi merkittävimmistä asioista niin opiskeluaikana kuin ammattilaisena, sekä työssä että vapaa-ajalla.

Huumausainetestaukseen liittyvät säännökset koskevat kaikkien koulutusalojen tutkintoja.

Koulutuksen järjestäjä TU voi velvoittaa opiskelijan esittämään huumausainetestiä koskevan todistuksen, jos:

 • on perusteltua aihetta epäillä opiskelijan huumausaineiden vaikutuksen alaisena olemisesta opintoihin kuuluvissa käytännön työtehtävissä tai työssäoppimisessa tai että opiskelijalla on huumeriippuvuus
 • opiskelijan pitää toimia erityistä tarkkuutta, luotettavuutta, harkintakykyä tai hyvää reagointikykyä vaativissa tehtävissä
 • huumeiden vaikutuksen alaisena tai niistä riippuvaisena opiskelija
  • vaarantaa vakavasti itsensä tai toisen henkeä ja terveyttä
  • vaarantaa vakavasti liikenteen turvallisuutta
  • vaarantaa vakavasti salassapitosäännöksin suojattuja tietoja
  • lisää merkittävästi huumaavien aineiden laitonta kauppaa ja leviämistä.

Opiskelijaksi ottamisen esteenä voi olla:

 • sellaiset psyykkiset sairaudet, jotka estävät käytännön tehtäviin tai työssäoppimiseen osallistumisen, kuten ajankohtainen hoitamaton psykoosi tai vaikea toimintakykyä laskeva masennus
 • sellaiset fyysiset sairaudet kuten tuki- ja liikuntaelimistön sairaudet tai vammat sekä krooniset ihottumat, jotka rajoittavat toimintakykyä siinä määrin, että estävät käytännön tehtävissä tai työssäoppimisessa toimimisen
 • veriteitse tarttuva sairaus, joka saattaa rajoittaa käytännön tehtäviin tai työssäoppimiseen sijoittumista
 • päihteiden ongelmakäyttö tai päihderiippuvuus.

Sora-laki, avausta lakiin

.

Ohjattu käytännön hieronnan harjoittelu koulun hierontaklinikalla

Opintojen aikana arkisin suoritetaan ohjattua hieronnan harjoittelua koulun hierontaklinikan aukioloaikoina 220 tehollista hierontatuntia, joka jakautuu n. 25h/kk syyskuu – kesäkuu aikavälille. Asiakkaina käy pääsääntöisesti suomalaisia, mutta myös muidenin maiden kansalaisia.
Koululla tapahtuva hieronnan harjoittelu kattaa osan koulutuksen kustannuksista. Hieronnan harjoittelusta ei makseta palkkaa. Säännöllinen käytännön hieronnan harjoittelu koululla ja osaamisen edistyminen on edellytys opintojen jatkumiselle.

Urheiluhieronnan harjoittelu

Urheiluhieronnan käytännön hierontaharjoittelu suoritetaan urheilijoiden kanssa seuroissa tai yksilöurheilijoiden kanssa erikseen annetun ohjeen mukaan.

Tällä hetkellä TU: sta valmistuneita urheiluhierojia toimii seuraavissa urheiluseuroissa:

Kärpät, Ilves, Tappara, Lukko, HIFK, Kalpa, JYP, HPK, KooKoo, Jalkapallon miesten maajoukkue, Lentopallon miesten maajoukkue, TPS-A, KooKoo, Kokkolan Tiikerit, KooVee salibandy M1 ja Porin Pesäkarhut.

Ohjaaminen

Hierojan tulee osata ohjata erilaisista ongelmista kärsiviä ihmisiä suorittamaan omaehtoisesti kotiohjeiden mukaisesti hoitoon liittyviä venyttelyjä, voimisteluliikkeitä ja taukovoimistelua. Ohjaamista harjoitellaan hieronnassa käyvien asiakkaiden kanssa.

Urheilijoiden ohjaaminen on yksi painotusalueemme, jossa huomioidaan urheilijan harjoitus- ja kilpailuohjelma. Valmistuttuaan urheiluhieroja pystyy ohjaamaan erilaisia ​​ryhmiä.

Ohjaaminen on osa Personal Trainer -koulutusta.

Välikoe ja sen merkitys opintoihin

Opintojen puolivälissä suoritetaan välikoe, jonka perusteella tarkistetaan opiskelijan henkilökohtaista suunnitelmaa (HOKS) vaadittavien taitojen hankkimiseksi ja tutkinnon suorittamiseksi. Opintomenestymisen riittämättömyyden vuoksi oppilas voidaan siirtää jatkamaan opintojaan seuraavalle kurssille.