Rekisteriseloste 2018-05-05T10:30:54+00:00


Rekisteriseloste henkilötietolaki (523/99) 10 §:n mukaan.

 

Rekisterinpitäjä


Tampereen Urheiluhierojakoulu Oy

Viinikankatu 24, 33100 Tampere

Puhelin 03 2110049

www.tu.fi

Ly-tunnus 1099221-8

 

Rekisteriasioista vastaava henkilö


Mikko Nurmi

etunimi@tu.fi

 

Rekisterin nimi

Oppilastietorekisteri

 

Rekisterin käyttötarkoitus

Opiskelijoiden rekisteritietojen ylläpito.


Rekisterin tietosisältö

Opiskelijoista koulutukseen hakeutumiseen liittyvät tiedot.

 

Säännönmukaiset tietolähteet

Opiskelijoiden tiedot saadaan rekisteröidyiltä itseltään.

 

Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Henkilölle itselleen, ellei siihen ole lainsäädännöllistä estettä. Lainsäädännön erityismääräyksiin perustuen viranomaisille, tutkimuslaitoksille, vakuutuslaitoksille sekä vakuutuskassoille.

 

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Ei luovuteta.


Tarkastusoikeus

Jokaisella on oikeus tarkastaa rekisteriin sisältyvät itseään koskevat henkilötietonsa (henkilötietolaki 26§ ja 28§). Tietoja pyydetään Tampereen Urheiluhierojakoulu Oy:n yllä mainitusta osoitteesta henkilökohtaisesti tai omakätisesti allekirjoitetulla kirjeellä. Tarkastuspyynnön voi tehdä maksutta kerran vuodessa.


Tiedon korjaaminen

Rekisterissä oleva virheellinen tieto korjataan Tampereen Urheiluhierojakoulu Oy:lle yllä mainittuun osoitteeseen tehdyn kirjallisen pyynnön perusteella (henkilötietolaki 29§). Lisäksi tietoja päivitetään oma-aloitteisesti ja vanhentuneet tiedot poistetaan säännöllisin väliajoin.

 

Kielto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä itseään koskevia tietoja henkilötietolain 30§:n mukaisesti sekä sähköisen viestinnän tietosuojalain 26§:n mukaisesti. Kiellot osoitetaan rekisterinpitäjälle yllä mainittuun osoitteeseen.

 

Rekisterin suojauksen periaatteet


Rekisteri ylläpidetään automaattisen tietojenkäsittelyn avulla ja sen sisältämiin tietoihin pääsevät ja niitä ovat oikeutettuja käyttämään vain tietyt, ennalta määritellyt rekisterinpitäjän työntekijät. Rekisteri on suojattu käyttäjätunnuksin ja salasanoin sekä muiden tarvittavien suojajärjestelyiden avulla.

Paperiset arkistot säilytetään lukollisissa arkistokaapeissa valvotuissa olosuhteissa. Paperiset arkistoja tuhotaan säännöllisin väliajoin.