Osaamispisteet tutkinnonosittain

Koulutuksen yhteydessä suoritetaan hieronnan ammattitutkinto kokonaisuudessaan. Lisävalinnaisina on mahdollista suorittaa kahden muun ammattitutkinnon opintokokonaisuuksia.

.

Hieronnan ammattitutkinto (150 osp)

Pakolliset tutkinnon osat, 100 osp

  • Tuki- ja liikuntaelinongelmaisen potilaan terveyden ja toimintakyvyn edistäminen, 70 osp
  • Sosiaali- ja terveydenhuoltoalan yrittäjänä toimiminen, 30 osp

Valinnaiset tutkinnon osat, 50 osp

  • Kansansairauksien ennaltaehkäiseminen hierojan työssä, 25 osp
  • Raajanivelten liikkuvuuden edistäminen, 25 osp

.

Lisäksi on mahdollista valita

  • Opintokokonaisuus Urheilijan lihashuolto -tutkinnon osasta (Hieronnan erikoisammattitutkinto)
  • Opintokokonaisuus Yksilöllinen liikunnan ohjaaminen -tutkinnon osasta (Liikunnan ja valmennuksen ammattitutkinto)

.

Osaamispiste ja ammattitutkinnot

“Osaamispisteet kuvaavat tutkintojen ja tutkinnon osien sisältämää osaamisen laajuutta ja syvyyttä. Tutkinnon osan pisteytys kuvaa, kuinka kattavaa, vaikeaa ja merkittävää tutkinnon osan osaaminen on suhteessa koko tutkinnon ammattitaitovaatimuksiin ja osaamistavoitteisiin.”

“Ammattitutkinnossa osoitetaan työelämän tarpeiden mukaisesti kohdennettua ammattitaitoa, joka on perustutkintoa syvällisempää tai kohdistuu rajatumpiin työtehtäviin. Ammattitutkinnot muodostuvat ainoastaan ammatillisista tutkinnon osista. “

“Erikoisammattitutkinnossa osoitetaan työelämän tarpeiden mukaisesti kohdennettua ammattitaitoa, joka on ammattitutkintoa syvällisempää ammatin hallintaa tai monialaista osaamista.”

Suorittamalla tutkintoja saavuttaa osaamispisteitä

  • Hieronnan ammattitutkinto (150 osp)
  • Urheilijan lihashuolto -tutkinnon osa (45osp)
  • Yksilöllinen liikunnan ohjaaminen -tutkinnon osa (25osp)

Todistukset

Koulutuksen järjestäjänä Tampereen Urheiluhierojakoulu päättää opetussuunnitelman sisällöstä ja järjestämisestä tutkinnon perusteiden mukaisesti ja antaa urheiluhierojakoulutuksen todistuksen.

Tutkintotodistuksen ja todistuksen tutkinnon osan tai osien suorittamisesta antaa tutkinnon järjestäjä. Lue lisää.