Skip to main content

Opiskelukustannukset

Urheiluhierojakurssi

sisältää Yksilöllinen liikunnan ohjaaja- / Personal Trainer -koulutuksen (arvo 1500 €)

 • kurssiaika: 14.08.2017 - 18.09.2018 ( 13 kuukautta )
  • etäopinnot: 18.12.2017 - 07.01.2018 ja 3 viikkoa kesällä 2018
 • hinta opiskelijalle: 3500 € sisältäen opetuksen
  • hinta ei sisällä:
   • opetukseen liittyvää kirjallisuutta
   • opetukseen liittyviä monisteita, jotka  on mahdollisuus tulostaa itse TUOppi-intrasta
 • opiskelupaikka varmistetaan maksamalla varausmaksu 700 € noin kaksi viikkoa valituksi tulemisen jälkeen
 • loput kurssimaksusta maksetaan kahdeksassa 350€:n kuukausierässä.

 

Ammattitutkinnon kustannukset 

 • tutkinnon kesto yhdeksän päivää lukuvuoden lopussa
 • kaikkien tutkinnon osien yhteishinta kesällä 2017 valmistuvalle kurssille on 851,00€ (sisältää ALV:n)
  • tarkemmat kustannukset kurssille 14.08.2017 - 18.09.2018 selviää tammikuussa 2018 ammatillisen toisen asteen koulutuksen uudistuksen tullessa voimaan.
 • OPH:n määrittämän tutkintomaksun hinta on 58,00 €, joka maksetaan ennen tutkintotilaisuuksiin osallistumista.

 

Täydennyskoulutus

1. Yksilöllinen liikunnan ohjaaja- / Personal Trainer -koulutus urheiluhierojakurssin mukana (Ylo/Pt)

 • kurssiaika 14.08.2017 - 18.09.2018
  • lähipäivät: syys- ja kevätlukukauden aikana kerran kuukaudessa, kesälukukautena kymmenen lähipäivää
   • tarkemmat päivät ilmoitetaan kesäkuussa 2017
   • haku sähköpostilla tu[at]tu.fi, mukaan CV 
 • hinta opiskelijalle on 1500 € sisältäen opetuksen (+ALV 24%)
 • Hierojatutkinto sisältää LAT:sta yhden valinnaisen tutkinnon osan. Ylo/Pt -koulutus on on toinen valinnaisista osista. Ko. koulutukset puolet LAT:sta.

 

2. Hierojan erikoisammattitutkintoon valmistava koulutus

Tutkinnon perusteet

Pakollinen tutkinnon osa

1. Hierontatyön asiantuntijana toimiminen.

Valinnaiset tutkinnon osat

2. Kivun hoito.

3. Nivelten liikkuvuuden edistäminen.

4. Imunesteen virtausta edistävä hoito.  

 • kurssiaika 23.09.2017 - 13.09.2019
  • tarkemmat päivät ilmoitetaan 01.06.2017
  • suunnitelma:
   • Hierontatyön asiantuntijana toimiminen: yksi opintopäivä syksy 2017 sekä etäopinnot.
   • Nivelten liikkuvuuden edistäminen: viisi lähipäivää kevät 2018 sekä etäopinnot.
   • Kivun hoito: viisi lähipäivää syksy 2018 sekä etäopinnot.
   • Imunesteen virtausta edistävä hoito: viisi lähipäivää syksy 2019 sekä etäopinnot. 
   • Tutkinto syksy 2019.
  • haku 30.06.2017 mennessä sähköpostilla: tu[at]tu.fi, mukaan CV 
 • hinta opiskelijalle on 1200 € / valmistavan koulutuksen osa sisältäen opetuksen (+ALV 0%).
 • koulutuksen toteutumisen edellytys 12 opiskelijaa / valmistavan koulutuksen osa
 • ammattitutkinnon kustannukset tarkentuu koulutuksen alkuun mennessä.

 

 3. Viikonloppukoulutukset

 • aikataulut ja hakutiedot ilmoitetaan kesäkuussa 2017
 • hinnat ilmoitetaan kesäkuussa 2017
  • teippaus ( ensimmäinen koulutus kesäkuussa 2017 )
  • fasciakäsittely
  • aku- /triggerpistehieronta ja/tai shiatsuhieronnan perusteet

 

Liikunnan ammattitutkinto Varalan Urheiluopistossa

Opinnoissa suoritetaan LAT:n pakolliset osat ja tutkinnot, koulutus alkaa urheiluhierojakurssin päättymisen jälkeen

 • TU:n yksilöllinen liikunnanohjaus -koulutus tulee olla suoritettuna
 • kurssiaika: syyskuu - joulukuu 2018
 • hinta (2017) opiskelijalle on ollut 1999 € sisältäen opetuksen
  • hinnat 2018 koulutukselle ilmoitetaan kesäkuussa 2017 Varalan Urheiluopiston sivuilla
  • maksu sisältää valmistavan koulutuksen Varalan urheiluopistolla sekä tutkintotilaisuudet. Tutkinnon suorittaja maksaa itse Opetushallitukselle tilitettävän tutkintomaksun 58 €, joka maksetaan ennen tutkintotilaisuuksiin osallistumista
  • oppisopimuksella opiskeltaessa kustannuksista vastaa oman alueen oppisopimuskeskus. Myös yrittäjänä toimiva voi kouluttautua oppisopimuksella. Ota yhteys oman alueesi oppisopimuskeskukseen, ja selvitä mahdollisuutesi tutkinnon suorittamiseen oppisopimuksella. Tutkinnon suorittaja maksaa itse Opetushallitukselle tilitettävän tutkintomaksun 58 €. Tutkintomaksu maksetaan ennen tutkintotilaisuuksiin osallistumista.

 

Opintojen rahoittaminen

Tampereen Urheiluhierojakoulu ja Varalan Urheiluopisto toimii Opetus- ja kulttuuriministeriön koulutuksen järjestämisluvalla, jonka vuoksi opiskeluun saa kaikki julkisen valvonnan alaisten oppilaitosten tuet.

TU:n urheiluhieroja- / PT koulutus + LAT:n pakolliset osat ja tutkinnot = opintotuki kattaa n. 15-16kk.

1. Opintotuki 

Opintotuen tarkoitus on turvata toimeentulo opiskelun aikana. Opintotukeen kuuluvat opintoraha, asumislisä ja opintolainan valtiontakaus.

- Opintorahan määrä riippuu oppilaitoksestasi, iästäsi, asumismuodostasi, siviilisäädystäsi ja tietyissä tilanteissa myös vanhempiesi tuloista.
- Asumislisäsi määrä on 80 prosenttia vuokrasopimuksessa mainituista hyväksyttävistä asumismenoistasi.
- Opintolainan valtiontakauksen suuruus riippuu iästäsi ja oppilaitoksestasi.

Kaikki tuet ovat henkilökohtaisia, lue lisää opintotuesta Kelan sivuilla.

Opintotuen myöntämisen yleisiä edellytyksiä ovat oppilaitokseen hyväksyminen, päätoiminen opiskelu, opinnoissa edistyminen ja taloudellisen tuen tarve.

2. Aikuiskoulutustuki 

Aikuiskoulutustukea voi saada omaehtoiseen ammatilliseen koulutukseen osallistuva aikuisopiskelija, joka on työ- tai virkasuhteessa tai toimii yrittäjänä ja joka 

- on ollut työelämässä yhteensä vähintään kahdeksan vuotta ja
- on ollut nykyisen työnantajan palveluksessa tai toiminut yrittäjänä vähintään vuoden ennen tuettavan opiskelun alkua ja
- jää palkattomalle opintovapaalle yhdenjaksoisesti vähintään kahdeksi kuukaudeksi tai opiskelee lyhyemmillä opintojaksoilla tai osa-aikaisesti yhteensä vähintään 43 päivän ajan ja
- ei saa opiskeluun muuta tukea.

Aikuiskoulutustuen kaikkien saamisehtojen tulee täyttyä, jotta tukea voidaan maksaa.

Tukea maksetaan yhteensä enintään 18 kuukauden ajalta. Tuen määrä vastaa ansiosidonnaisen työttömyyspäivärahan määrää (ilman korotusosia).

Tukea myönnetään tutkintoon johtavaan opiskeluun sekä ammatilliseen lisä- ja täydennyskoulutukseen julkisen viranomaisen valvonnan alaisessa oppilaitoksessa. Opintojen tulee tukiaikana olla päätoimisia.

3. Omaehtoinen opiskelu työttömyysetuudella tuettuna

Omaehtoisia opintoja on voinut tietyin edellytyksin opiskella menettämättä työttömyysetuutta v. 2010 alusta lukien. Työttömyysetuudella tuetaan vain päätoimista opiskelua.

Opiskelun tukemisesta on sovittava TE -toimiston kanssa, jonka jälkeen maksetaan opintojen ajalta työttömyyspäivärahaa tai työmarkkinatukea. Lisäksi maksetaan ylläpitokorvausta. Työttömyysetuuden tasosta saa tarkempia tietoja omasta työttömyyskassasta tai Kansaneläkelaitoksesta.