Skip to main content

Opiskelukustannukset

 

Urheiluhierojakurssi

Sisältää Yksilöllinen Liikunnan ohjaaja- / Personal Trainer -koulutuksen (arvo 1500 €) 

kurssiaika: 14.08.2017 - 18.07.2018
etäopinnot 18.12.2017 - 07.01.2018

 • kurssimaksu opiskelijalle: 3500 € sisältäen opetuksen
 • kurssimaksu ei sisällä
  • opetukseen liittyvää kirjallisuutta
   • opetukseen liittyviä monisteita, olevissa asioissa on mahdollisuus tulostaa itse TuOppi-intrasta

Opiskelupaikka varmistetaan maksamalla varausmaksu 700 € noin kaksi viikkoa valituksi tulemisen jälkeen, loput  kahdeksassa 350 €: n kuukausierässä.

Ammattitutkinnon kustannukset 

Tutkinnon kesto yhdeksän päivää lukuvuoden lopussa

 • kaikkien tutkinnon osien yhteishinta kesällä 2017 valmistuvalle kurssille on 851,00 € (ALV 0%)
 • tarkemmat kustannukset kurssille 14.8.2017 - 18.7.2018 selviää tammikuussa 2018 Ammatillisen toisen asteen koulutuksen uudistuksen tullessa voimaan.
 • OPH: n määrittämän tutkintomaksun hinta on 58,00 €, joka maksetaan ennen tutkintotilaisuuksiin osallistumista.


Täydennyskoulutus

1. Yksilöllinen Liikunnan ohjaaja- / Personal Trainer -koulutus urheiluhierojakurssin yhteydessä (YLO / PT)

 • kurssiaika 14.08.2017 - 18.07.2018
 • lähipäivät: syys- ja kevätlukukauden aikana kerran kuukaudessa, kesälukukautena kymmenen lähipäivää

Tarkemmat päivät ilmoitetaan kesäkuussa 2017

Kurssimaksu opiskelijalle on 1500 € sisältäen opetuksen (+ alv 24%)
Urheiluhierojakoulutuksesta hyväksi luetaan yksi valinnainen tutkinnon osa. YlO / PT -koulutus on toinen valinnaisista osista. Ko. koulutukset ovat puolet LAT:sta.

2. Hierojan erikoisammattitutkintoon valmistava koulutus

Tutkinnon perusteet

Pakollinen tutkinnon osa
2.1. Hierontatyön asiantuntijana toimiminen.

Valinnaiset tutkinnon osat
2.1. Kivun hoito.
2.3. Nivelten liikkuvuuden hoito.
2.4. Imunesteen virtausta edistävä hoito.  

Kurssiaika 23.09.2017 - 13.07.2019 (tarkemmat päivät ilmoitetaan 1.7.2017)

Suunnitelma:
2.1. Hierontatyön asiantuntijana toimiminen: yksi opintopäivä syksy 2017 sekä etäopinnot.
2.2. Nivelten liikkuvuuden hoito: Viisi lähipäivää kevät 2018 sekä etäopinnot.
2.3. Kivun hoito: Viisi lähipäivää syksy 2018 sekä etäopinnot.
2.4. Imunesteen virtausta edistävä hoito: Viisi lähipäivää syksy 2019 sekä etäopinnot. 

Tutkinto syksyllä 2019.

Haku 31.07.2017 mennessä sähköpostilla: tu [at] tu.fi, mukaan CV 
Kurssimaksu opiskelijalle 1200 € / valmistavan koulutuksen osa sisältäen opetuksen (ALV 0%).
Koulutuksen toteutumisen edellytys 12 opiskelijaa / valmistavan koulutuksen osa.

Tarkemmat ammattitutkinnon kustannukset kurssille 14.8.2017 - 18.9.2018 selviää tammikuussa 2018 ammatillisen toisen asteen koulutuksen uudistuksen tullessa voimaan.
OPH:n määrittämän tutkintomaksun hinta on 58,00 €, joka maksetaan ennen tutkintotilaisuuksiin osallistumista.

3.  Viikonloppukoulutukset

Aikataulut, hakutiedot ja hinnat ilmoitetaan 1.7. 2017

3.1 teippaus
3.2 fasciakäsittely
3.3 aku- / triggerpistehieronta ja / Tai shiatsuhieronnan perusteet

Liikunnan ammattitutkinto Varalan Urheiluopistossa

Opinnoissa suoritetaan LAT:n pakolliset osat ja tutkinnot, koulutus alkaa urheiluhierojakurssin päättymisen jälkeen. TU:n yksilöllinen liikunnanohjaus -koulutus tulee olla suoritettuna.

Kurssiaika: elokuu - joulukuu 2018 (tarkemmat päivät ilmoitetaan Varalan Urheiluopiston sivuilla)

Kurssimaksu (2017) opiskelijalle on ollut 1999 € sisältäen opetuksen. Hinta 2018 koulutukselle ilmoitetaan Varalan Urheiluopiston sivuilla.

Kurssimaksu sisältää valmistavan koulutuksen Varalan Urheiluopistolla sekä tutkintotilaisuudet. Tutkinnon suorittaja maksaa itse Opetushallitukselle tilitettävän tutkintomaksun 58 €, joka maksetaan ennene tutkintotilaisuuksiin osallistumista
Oppisopimuksella opiskeltaessa kustannuksista vastaa oman alueen oppisopimuskeskus. Myös yrittäjänä toimiva voi kouluttautua oppisopimuksella. Ota yhteys oman alueesi oppisopimuskeskukseen, ja selvitä mahdollisuutesi tutkinnon suorittamiseen oppisopimuksella. Tutkinnon suorittaja maksaa itse Opetushallitukselle tilitettävän tutkintomaksun 58 €. Tutkintomaksu maksetaan enen tutkintotilaisuuksiin osallistumista.

Opintojen rahoittaminen

Tampereen Urheiluhierojakoulu ja Varalan Urheiluopisto toimii Opetus- ja kulttuuriministeriön Koulutuksen järjestämisluvalla, jonka vuoksi opiskeluun saa julkisen valvonnan alaisten oppilaitosten tuet.

TU:n urheiluhieroja- / PT koulutus + LAT:n pakolliset osat ja tutkinnot = opintotuki kattaa n. 11 kk.

 

1. Opintotuki 

Opintotuen tarkoitus on turvata toimeentulo opiskelun aikana. Opintotukeen kuuluvat opintoraha, asumislisä ja opintolainan valtiontakaus.
- Opintorahan määrä riippuu oppilaitoksestasi, iästäsi, asumismuodostasi, siviilisäädystäsi ja tietyissä tilanteissa myös vanhempiesi tuloista. 
- Asumislisän määrä 80 prosenttia vuokrasopimuksessa mainituista hyväksyttävistä asumismenoistasi. 


- Opintolainan valtiontakauksen suuruus riippuu iästäsi ja oppilaitoksestasi.
kaikki tuet ovat henkilökohtaisia, lue lisää opintotuesta Kelan sivuilla.

Opintotuen myöntämisen yleisiä edellytyksiä ovat oppilaitokseen hyväksyminen, päätoiminen opiskelu, opinnoissa edistyminen ja taloudellisen tuen tarve.

 

2. Aikuiskoulutustuki 


Aikuiskoulutustukea voi saada omaehtoiseen ammatilliseen koulutukseen osallistuva aikuisopiskelija, joka on työ- tai virkasuhteessa tai toimii yrittäjänä ja joka 
- on ollut työelämässä yhteensä vähintään kahdeksan vuotta ja


- on ollut nykyisen työnantajan palveluksessa tai toiminut yrittäjänä vähintään vuoden ennen tuettavan opiskelun alkua ja 


- jää palkattomalle opintovapaalle yhtäjaksoisesti vähintään kahdeksi kuukaudeksi tai opiskelee lyhyemmillä opintojaksoilla tai osa-aikaisesti yhteensä vähintään 43 päivän ajan ja 
- ei saa opiskeluun muuta tukea.

Aikuiskoulutustuen kaikkien saamisehtojen tulee täyttyä, jotta tukea voidaan maksaa.
Tukea maksetaan yhteensä enintään 18 kuukauden ajalta. Tuen määrä vastaa ansiosidonnaisen työttömyyspäivärahan määrää (ilman korotusosia).

Tukea myönnetään tutkintoon johtavaan opiskeluun sekä ammatilliseen lisä- ja täydennyskoulutukseen julkisen viranomaisen valvonnan alaisessa oppilaitoksessa. Opintojen tulee tukiaikana olla päätoimisia.

 

3. Omaehtoinen opiskelu työttömyysetuudella tuettuna


Omaehtoisia opintoja on voinut tietyin edellytyksin opiskella menettämättä työttömyysetuutta v. 2010 alusta lukien. Työttömyysetuudella tuetaan turhaan päätoimista opiskelua.
Opiskelun tukemisesta on sovittava TE -toimiston yhteydessä henkilön, jonka jälkeen maksetaan opintojen ajalta työttömyyspäivärahaa Tai työmarkkinatukea. Lisäksi maksetaan ylläpitokorvausta. Työttömyysetuuden tasosta saa tarkempia tietoja Omasta työttömyyskassasta tai Kansaneläkelaitoksesta.

 

Teksti korjattu 6.4.2017