Opiskelijaterveydenhuolto

palvelee Tullinkulmalla.