Opintotuki 2018-02-28T18:18:55+03:00

Opintotuki

Opintotuen tarkoitus on turvata toimeentulo opiskelun aikana. Opintotukeen kuuluvat opintoraha, asumislisä ja opintolainan valtiontakaus.

– Opintorahan määrä riippuu oppilaitoksestasi, iästäsi, asumismuodostasi, siviilisäädystäsi ja tietyissä tilanteissa myös vanhempiesi tuloista. 
- Asumislisän määrä 80 prosenttia vuokrasopimuksessa mainituista hyväksyttävistä asumismenoistasi.

– Opintolainan valtiontakauksen suuruus riippuu iästäsi ja oppilaitoksestasi.

Kaikki tuet ovat henkilökohtaisia, lue lisää opintotuesta Kelan sivuilla.

Opintotuen myöntämisen yleisiä edellytyksiä ovat oppilaitokseen hyväksyminen, päätoiminen opiskelu, opinnoissa edistyminen ja taloudellisen tuen tarve.

 

Omaehtoinen opiskelu työttömyysetuudella tuettuna

Omaehtoisia opintoja on voinut tietyin edellytyksin opiskella menettämättä työttömyysetuutta v. 2010 alusta lukien. Opiskelun tukemisesta on sovittava TE -toimiston yhteydessä, jonka jälkeen maksetaan opintojen ajalta työttömyyspäivärahaa tai työmarkkinatukea. Lisäksi maksetaan ylläpitokorvausta.

Työttömyysetuuden tasosta saa tarkempia tietoja

  • Omasta työttömyyskassasta tai
  • Kansaneläkelaitoksesta.