fbpx

Opinnot hierojaksi 12-24kk

Opiskele päätoimisesti Kelan opintotuella tai työn ohessa!

Etäopinnot

Etäopiskelu avaa mahdollisuuden sinulle, joka haluat kouluttautua hierojaksi, ammattiin, jota ei esimerkiksi asuinpaikkakunnallasi tarjota. Saat vapautta suunnitella oma ajankäyttösi niin, että opiskelut edistyvät suunnitellusti. Vapaus tuo siis mukanaan myös vastuuta, opintojen edistymistä on valvottava itse. Päätät itse missä ja milloin opiskelet.

Etäopiskelu ei ole yksinäistä opiskelua, vaan opiskeluun sisältyy ryhmäytyminen muiden opiskelijoiden kanssa.

Etäajan osaamisen edistyminen osoitetaan tietokoneella suoritettavan tentin tai monimuotoisen osaamisen näytön avulla. Osa opinnoista järjestetään kokonaan verkko-opintoina, jotka toteutetaan kurssimuotoisesti peräkkäin osaamisvaatimusten edellyttämällä tavalla.

Opiskele urheiluhierojaksi ja personal traineriksi parhaassa seurassa!

Etäajan osaamisen edistymiseksi opiskelija valitsee työnohjaajan, jonka tulee noudattaa hierojakoulutuksessa sovittua osaamisen kehittämisen suunnitelmaa. Työnohjauksesta ei saa tulla kuluja Tampereen Urheiluhierojakoululle.

Säännöllinen käytännön hieronnan harjoittelu ja osaamisen edistyminen on edellytys opintojen jatkumiselle osaamisen kehittyessä ja tuo etäaikana opiskelijalle lisätuloja.

Vaihtoehtoisesti opiskelija voi suorittaa koulun hierontaklinikan aukioloaikoina ohjattua hierontaharjoittelua 220 tehollista hierontatuntia yksilöllisesti sovittavan aikataulun mukaan, jolloin koulun opettajat suorittavat työnohjauksen kokonaisuudessaan. Hieronnan harjoittelusta koululla ei makseta palkkaa.

Kontaktiopinnot

Hierojaopinnot koostuvat eri oppiaineiden etäopinnoista sekä niihin liittyvistä lähiopinnoista. Koulutuksen tavoitteena on saada osaaminen suorittaa hyväksytysti hieronnan ammattitutkinto ja valmistua koulutetun hierojan ammattiin, joka on toisen asteen tutkinto.

Tutkinto rakentaa pohjan myös jatko-opinnoille ja antaa hakukelpoisuuden ammattikorkeakouluun mm. fysioterapeutin, osteopaatin, naprapaatin, sairaanhoitajan jne. opintoihin.

Opinnot päätoimisesti tai työn ohessa

Opinnot voi suorittaa työn ohessa tai päätoimisesti Kelan opintotuella.

Pääosin viikonloppuisin toteutettava koulutus käsittää 15 viikonlopun kestävää lähijaksoa sekä niihin liittyvät etäopinnot. Viikonlopun lähijaksoilla opiskellaan lauantaisin ja sunnuntaisin klo 9-16. Etäopinnoissa edistytään työnohjauksessa. Opintojen tulee edistyä 12,5 osaamispistettä kuukaudessa, jolloin koulutus kestää 12 kuukautta.

Opintojen edistyessä teoriaopinnoin etäopintoina sekä työnohjaajan käytännön ohjauksessa kestää koulutus 24 kuukautta, jolloin opinnot edistyy 6,25 osp kuukaudessa. Tällöin opiskelija ei osallistu oppilaitoksen lähijaksoille sen sijaan opiskelee oppilaitoksen oppimisympäristössä teoreettiset opinnot, joihin sisältyy kattavat verkko-opinnot myös käytännön osaamisen edistymiseksi.

Opiskelijavalinta

Kurssille valinta toteutetaan hakulomakkeeseen ja henkilökohtaisen haastattelun nojaten. Valinnoissa tukeudumme myös Opetushallituksen opiskelijaksi ottamista koskeviin säädöksiin, joka koskee myös hierojaksi opiskelua.

Hierojan työn edellytykset

Työ vaatii hyvää ergonomiaa ja hierontatyöhön liittyvää tekniikan osaamista, jonka vuoksi ammatti sopii kaiken kokoisille ihmisille. Hierojan on hyvä olla myös itse aktiivinen liikkuja ja kiinnostunut liikunnasta sekä ihmisen hyvinvoinnista. Opiskeluaikana suositellaankin liikunnan harrastamista, joka auttaa palautumaan työharjoittelun fyysisistä ja psyykkisistä rasituksista ja antaa voimia myös teorian opiskelemiseen.

Hieronnan harjoittelu

Opinnot 12 kuukautta kestävällä kurssilla sisältää 100 tehollista ohjattua hieronnan harjoittelun tuntia koulun hierontaklinikan aukioloaikoina. Sen lisäksi suoritetaan työnohjaajan ohjauksessa 120 tehollista hierontatuntia opiskelijan kotipaikkakunnalla yksilöllisesti sovittavassa tavalla.

Opintojen kestäessä 24 kuukautta suoritetaan työnohjaajan ohjauksessa vähintään 220 tehollista hierontatuntia opiskelijan kotipaikkakunnalla yksilöllisesti sovittavassa tavalla.

Opiskelujen aikaiset tulot

Sivutoimisena kevytyrittäjä on helpoin tapa laskuttaa opintojen ajan hieronnat kotona tehdyistä hoidoista. Sinun ei tarvitse perustaa yritystä, eikä miettiä yrittäjän vastuita. Voit tehdä keikkaluontoisesti hierontoja myös yrityksiä laskuttamalla.

Päätät itse kenelle työsi teet ja mihin hintaan.  Jos teet koulun oppilashierontahintaan, on tunnin veloitus 29 euroa.

Kevytyrittäjyyden voi aloittaa jo ensimmäisten opiskelukuukausien aikana.

Hieroja ohjaa potilaita

Hierojan tulee osata ohjata erilaisista ongelmista kärsiviä ihmisiä suorittamaan omaehtoisesti kotiohjeiden mukaisesti hoitoon liittyviä harjoitteita. Ohjaamista harjoitellaan hieronnassa käyvien asiakkaiden kanssa.

Välikokeet

Opintojen aikana suoritetaan välikokeita, joiden perusteella tarkistetaan opiskelijan henkilökohtaista osaamisen suunnitelmaa (HOKS) vaadittavien taitojen hankkimiseksi ja tutkinnon suorittamiseksi.

Opintomenestymisen riittämättömyyden vuoksi opinnot keskeytetään osaamisen edistymisen saattamiseksi jatkamista edellyttävälle tasolle.

Hieronnan ammattitutkinto

Hieroja suunnittelee ja toteuttaa potilaan hieronnan ja hierontaa tukevat muut hoidot sekä ohjaa potilasta tuki- ja liikuntaelimistön oireiden hoidossa ja ennaltaehkäisyssä sekä terveellisissä elämäntavoissa.

2000-luvulla kaikki vuodet laskettuna Tampereen Urheiluhierojakoulun opiskelijoiden valmistumisaste tutkinnoista on yli 99%.   Hieronnan ammattitutkintoon osallistutaan koulutuksen lopussa, jonka hyväksytysti suorittaneelle Valvira myöntää hierojan ammattioikeuden luvan.

Lupa oikeuttaa käyttämään nimikesuojattua koulutettu hieroja  -nimikettä. Hieroja saa luvan myötä ALV-vapauden ja hänelle myönnetään potilasvakuutus.

Tutkimusten mukaan ammattikorkeakoulujen sote-aloille opiskelemaan päässeistä yli 50%:lla on ollut ammatillinen tutkinto, kuten esimerkiksi koulutettu hieroja!