.

Opiskele Hierojaksi tai Urheiluhierojaksi

Työ sosiaali-, terveys- ja liikunta-alalla on ihmisläheistä ja vastuullista asiakaspalvelussa tapahtuvaa työtä. Terveydenhuollon, hierojan ja myös liikunnan ohjaamisen tehtävänä on edistää terveyttä, ehkäistä sairauksia sekä laatia asiakkaalle kattava terveyttä ja kokonaisvaltaista hyvinvointia edistävä liikuntasuunnitelma sekä ohjata asiakasta sen toteuttamisessa. Urheiluhierontaa halliten lisäksi hoitaa sairauksia sekä toimii osana urheilijan lihashuoltoa auttamassa urheilijaa tavoitteidensa saavuttamisessa.

.

Urheiluhierojakoulutusta vuodesta 1987

Tampereen Urheiluhierojakoululla on pitkä historia urheiluhierojien koulutuksessa. Vuodesta 1987 alkaen olemme kehittäneet toimintaamme pysyäksemme Suomen kirkkaimmassa kärjessä urheiluhierojien koulutuksessa. Oppilaamme ovat valmistuneet näyttötutkinnosta aina korkeimmalla valmistumisprosentilla.

Teemme yhteistyötä monien urheiluseurojen sekä Olympia-, MM- ja SM-tason urheilijoiden kanssa. Oppilaat suorittavat osan käytännön työharjoitteluistaan urheilijoita hoitamalla ja saavat näin ajantasaista oppia ja kokemusta tämän hetken Suomen eturivin urheilijoiden lihashuollosta, urheilemisesta ja terveydestä harjoitus- ja kilpakaudella. Lisäksi työharjoittelua tehdään koulumme oppilasklinikalla, jossa käy paljon eri ikäisiä ja kuntoisia asiakkaita.

.

Osaaminen näytetään ammattitutkinnossa

Urheiluhierojakoulutus kestää 10,5 kuukautta. Koulutuksen lopussa jokaisen opiskelijan tavoitteena on suorittaa näyttötutkintona hieronnan ammattitutkinto, joka on useamman päivän mittainen tilaisuus. Tutkintotilaisuudessa on tavoitteena saada osoitetuksi hierojan ammatin tutkinnon perusteiden mukainen osaaminen, jonka arviointia suorittaa koulun ulkopuolinen arvioitsijaryhmä. Hyväksytyn tutkinnon suorittamisen jälkeen on oikeus käyttää laissa suojattua ammattinimikettä – koulutettu hieroja. Koulutettu hieroja on oikeutettu potilasvahinkovakuutukseen ja lisäksi hän saa arvonlisäverovapauden.

.

Hyvinvoinnista ja liikunnasta kiinnostunut opiskelija

Hierojaksi opiskeleminen vaatii sitoutumista koko koulutuksen ajaksi. Opiskelu on täysipäiväistä ja käytännön työharjoittelua suoritetaan osittain myös iltaisin ja viikonloppuisin urheilujoukkueiden mukana. Opiskelijalta vaaditaan paljon joustavuutta, koska aikataulut joukkueiden kanssa saattavat vaihdella paljon. Opiskeluajan käytännön hierontaharjoittelu on fyysinen suoritus, johon harjaannutaan lukuvuoden aikana. Opiskelijalta edellytetään normaalin ihmisen fyysistä sekä psyykkistä kuntoa, joskaan hakijan ei tule olla urheilija…

.

Liikunnallinen urheiluhierojakoulu

Monipuolinen liikunnallinen koulutus on opiskelijaa innostava sekä motivoiva ja antaa hyvän osaamisen toimia myös urheiluhierojana ja liikunnan ohjaajana.

Yhdessä Urheiluhieroja-, Koulutettu Personal Trainer –opinnot syventävät toisiaan ja antavat monipuolisen osaamisen kohdata yksilöllisesti asiakkaita, terveydentilaltaan erilaisia ihmisiä.

.

Tampereen Urheiluhierojakoulusta jatko-opintoihin

Hieronnan ammattitutkinto on toisen asteen tutkinto, joka antaa yleisen kelpoisuuden sosiaali-, terveys ja liikunta-alojen ammattikorkeakouluopintoihin.

Vuonna 2019 valituista uusista amk-opiskelijoista 47%:lla on ammatillinen tutkinto!

.

.

Opiskele Hierojaksi tai Urheiluhierojaksi

Työ sosiaali-, terveys- ja liikunta-alalla on ihmisläheistä ja vastuullista asiakaspalvelussa tapahtuvaa työtä. Terveydenhuollon, hierojan ja myös liikunnan ohjaamisen tehtävänä on edistää terveyttä, ehkäistä sairauksia sekä laatia asiakkaalle kattava terveyttä ja kokonaisvaltaista hyvinvointia edistävä liikuntasuunnitelma sekä ohjata asiakasta sen toteuttamisessa. Urheiluhieroja lisäksi hoitaa sairauksia sekä toimii osana urheilijan lihashuoltoa edesauttamassa urheilijaa tavoitteidensa saavuttamisessa.

Tampereen Urheiluhierojakoululla on pitkä historia urheiluhierojien koulutuksessa. Vuodesta 1987 alkaen olemme kehittäneet toimintaamme pysyäksemme Suomen kirkkaimmassa kärjessä urheiluhierojien koulutuksessa. Oppilaamme ovat valmistuneet näyttötutkinnosta aina korkeimmalla valmistumisprosentilla.

Teemme yhteistyötä monien urheiluseurojen sekä Olympia-, MM- ja SM-tason urheilijoiden kanssa. Oppilaat suorittavat osan käytännön työharjoitteluistaan urheilijoita hoitamalla ja saavat näin ajantasaista oppia ja kokemusta tämän hetken Suomen eturivin urheilijoiden lihashuollosta, urheilemisesta ja terveydestä harjoitus- ja kilpakaudella. Lisäksi työharjoittelua tehdään koulumme oppilasklinikalla, jossa käy paljon eri ikäisiä ja kuntoisia asiakkaita.

Osaaminen näytetään ammattitutkinnossa

Urheiluhierojakoulutus kestää 10,5 kuukautta. Koulutuksen lopussa jokaisen opiskelijan tavoitteena on suorittaa näyttötutkintona koulutetun hierojan ammattitutkinto, joka on useamman päivän mittainen tilaisuus. Tutkintotilaisuudessa on tavoitteena saada osoitetuksi hierojan ammatin tutkinnon perusteiden mukainen osaaminen, jonka arviointia suorittaa koulun ulkopuolinen arvioitsijaryhmä. Hyväksytyn tutkinnon suorittamisen jälkeen on oikeus käyttää laissa suojattua ammattinimikettä – koulutettu hieroja. Koulutettu hieroja on oikeutettu potilasvahinkovakuutukseen ja lisäksi hän saa arvonlisäverovapauden.

Hyvinvoinnista ja liikunnasta kiinnostunut opiskelija

Hierojaksi opiskeleminen vaatii sitoutumista koko koulutuksen ajaksi. Opiskelu on täysipäiväistä ja käytännön työharjoittelua suoritetaan osittain myös iltaisin ja viikonloppuisin urheilujoukkueiden mukana. Opiskelijalta vaaditaan paljon joustavuutta, koska aikataulut joukkueiden kanssa saattavat vaihdella paljon. Opiskeluajan käytännön hierontaharjoittelu on fyysinen suoritus, johon harjaannutaan lukuvuoden aikana.  Opiskelijalta edellytetään normaalin ihmisen fyysistä sekä psyykkistä kuntoa, joskaan hakijan ei tarvi olla urheilija…

Liikunnallinen urheiluhierojakoulu

Monipuolinen liikunnallinen koulutus on opiskelijaa innostava sekä motivoiva ja antaa hyvän osaamisen toimia urheiluhierojana ja liikunnan ohjaajana.

Yhdessä Urheiluhieroja-, Koulutettu Personal Trainer – ja Kuntosaliohjaajaopinnot syventävät toisiaan ja antavat monipuolisen osaamisen kohdata yksilöllisesti asiakkaita, terveydentilaltaan erilaisia ihmisiä.

.

Tampereen Urheiluhierojakoulusta jatko-opintoihin

Hieronnan ammattitutkinto on toisen asteen tutkinto, joka antaa yleisen kelpoisuuden sosiaali-, terveys ja liikunta-alojen ammattikorkeakouluopintoihin.

Vuonna 2019 valituista uusista amk-opiskelijoista 47%:lla on ammatillinen tutkinto!

.