fbpx

.

.

.

Urheiluhieroja Personal Trainer

.

Työ sosiaali-, terveys- ja liikunta-alalla on ihmisläheistä ja vastuullista asiakaspalvelussa tapahtuvaa työtä. Terveydenhuollon, hierojan ja myös liikunnan ohjaamisen tehtävänä on edistää terveyttä ja sairauksia, laatia asiakkaalle terveyttä ja kokonaisvaltaista hyvinvointia edistävä liikuntasuunnitelma sekä ohjata asiakasta sen toteuttamisessa. Urheiluhierontaa halliten lisäksi toimia osana urheilijan lihashuoltoa auttamassa urheilijaa tavoitteidensa saavuttamisessa.

.

Urheiluhieronnan koulutusta vuodesta 1987

Tampereen Urheiluhierojakoululla on pitkä historia urheiluhierontaa osaavien hierojien koulutuksessa. Vuodesta 1987 alkaen olemme kehittäneet toimintaamme pysyäksemme Suomen koulujen kirkkaimmassa kärjessä.

.

Oppilaamme ovat valmistuneet näyttötutkinnosta aina korkeimmalla valmistumisprosentilla, koko 2000-luvun ajan yli 99%.

.

Opiskele parhaassa seurassa

Teemme yhteistyötä monien urheiluseurojen sekä Olympia-, MM- ja SM-tason urheilijoiden kanssa. Oppilaat suorittavat osan käytännön työharjoitteluistaan urheilijoita hoitamalla ja saavat näin ajantasaista oppia ja kokemusta tämän hetken Suomen eturivin urheilijoiden lihashuollosta, urheilemisesta ja terveydestä harjoitus- ja kilpakaudella. Lisäksi työharjoittelua tehdään koulumme oppilasklinikalla, jossa hoidetaan eri ikäisiä ja kuntoisia potilaita.

.

.

Tampereen Urheiluhierojakoulun henkilökunnalla ja oppilailla on ollut mahdollisuus osallistua merkittäviin hetkiin olemalla osa joukkueiden lihashuoltorinkiä. Kuvassa opettajamme ja silloinen maajoukkueen urheiluhieroja Vellu Pohjonen ja oppilaamme Eikka ja Timo.

.

.

Salibandyn MM-kultajoukkueen lihashuoltajina oppilaamme Pete ja Rasse.

.

.

.

.

.

.

Hyvinvoinnista ja liikunnasta kiinnostunut opiskelija Hierojaksi opiskeleminen vaatii sitoutumista koko koulutuksen ajaksi. Opiskelu on päätoimista tai sivutoimista ja käytännön työharjoittelua suoritetaan osittain myös iltaisin ja viikonloppuisin urheilujoukkueiden mukana. Opiskelijalta vaaditaan paljon joustavuutta, koska aikataulut joukkueiden kanssa saattavat vaihdella paljon. Opiskeluajan käytännön hierontaharjoittelu on fyysinen suoritus, johon harjaannutaan lukuvuoden aikana. Opiskelijalta edellytetään normaalin ihmisen fyysistä sekä psyykkistä kuntoa, joskaan hakijalla ei tule olla urheilijan fysiikkaa.

.

.

Liikunnallinen urheiluhierojakoulu Monipuolinen liikunnallinen koulutus on opiskelijaa innostava sekä motivoiva ja antaa hyvän osaamisen toimia myös urheilijoiden hierojana ja liikunnan ohjaajana. Yhdessä hieronnan-, urheiluhieronnan ja personal trainer –opinnot syventävät toisiaan ja antavat monipuolisen osaamisen kohdata yksilöllisesti potilaita ja terveydentilaltaan erilaisia ihmisiä.

.

Osaaminen näytetään ammattitutkinnossa Hieronnan ja urheiluhieronnan koulutus kestää arkisin opiskellen 10,5 kuukautta ja viikonloppupainotteisesti 1,5 vuotta. Koulutuksen lopussa suoritetaan näyttötutkintona hieronnan ammattitutkinto, jossa näytetään hierojan ammatin tutkinnon perusteiden mukainen osaaminen. Hyväksytyn tutkinnon suorittamisen jälkeen on oikeus käyttää laissa suojattua ammattinimikettä – koulutettu hieroja.

Koulutettu hieroja on oikeutettu potilasvahinkovakuutukseen ja lisäksi hän saa arvonlisäverovapauden.

.

.

Tampereen Urheiluhierojakoulusta jatko-opintoihin Hieronnan ammattitutkinto on toisen asteen tutkinto, joka antaa yleisen kelpoisuuden sosiaali-, terveys ja liikunta-alojen ammattikorkeakouluopintoihin. Vuonna 2019 valituista uusista sotealan amk-opiskelijoista 53%:lla on ammatillinen tutkinto!

.

.

Urheiluhieroja Personal Trainer

Työ sosiaali-, terveys- ja liikunta-alalla on ihmisläheistä ja vastuullista asiakaspalvelussa tapahtuvaa työtä. Terveydenhuollon, hierojan ja myös liikunnan ohjaamisen tehtävänä on edistää terveyttä, ehkäistä sairauksia sekä laatia asiakkaalle kattava terveyttä ja kokonaisvaltaista hyvinvointia edistävä liikuntasuunnitelma sekä ohjata asiakasta sen toteuttamisessa. Urheilijoiden hieroja lisäksi hoitaa sairauksia sekä toimii osana urheilijan lihashuoltoa edesauttamassa urheilijaa tavoitteidensa saavuttamisessa.

Tampereen Urheiluhierojakoululla on pitkä historia urheiluhierontaa osaavien hierojien koulutuksessa. Vuodesta 1987 alkaen olemme kehittäneet toimintaamme pysyäksemme Suomen hierojakoulujen kirkkaimmassa kärjessä.

Oppilaamme ovat valmistuneet näyttötutkinnosta aina korkeimmalla valmistumisprosentilla, joka on ollut 2000-luvulla yli 99%.

.

Opiskele parhaassa seurassa

Teemme yhteistyötä monien urheiluseurojen sekä Olympia-, MM- ja SM-tason urheilijoiden kanssa. Oppilaat suorittavat osan käytännön työharjoitteluistaan urheilijoita hoitamalla ja saavat näin ajantasaista oppia ja kokemusta tämän hetken Suomen eturivin urheilijoiden lihashuollosta, urheilemisesta ja terveydestä harjoitus- ja kilpakaudella. Lisäksi työharjoittelua tehdään koulumme oppilasklinikalla, jossa hoidetaan eri ikäisiä ja kuntoisia potilaita.

.

.

Tampereen Urheiluhierojakoulun henkilökunnalla ja oppilailla on ollut mahdollisuus osallistua merkittäviin hetkiin olemalla osa joukkueiden lihashuoltorinkiä. Kuvassa opettajamme ja silloinen maajoukkueen urheiluhieroja Vellu Pohjonen ja oppilaamme Eikka ja Timo.

.

.

Salibandyn MM-kultajoukkueen lihashuoltajina oppilaamme Pete ja Rasse.

.

.

.

.

.

Hyvinvoinnista ja liikunnasta kiinnostunut opiskelija

Hierojaksi opiskeleminen vaatii sitoutumista koko koulutuksen ajaksi. Opiskelu on täysipäiväistä ja käytännön työharjoittelua suoritetaan osittain myös iltaisin ja viikonloppuisin urheilujoukkueiden mukana. Opiskelijalta vaaditaan paljon joustavuutta, koska aikataulut joukkueiden kanssa saattavat vaihdella paljon. Opiskeluajan käytännön hierontaharjoittelu on fyysinen suoritus, johon harjaannutaan lukuvuoden aikana.  Opiskelijalta edellytetään normaalin ihmisen fyysistä sekä psyykkistä kuntoa, joskaan hakijan ei tarvi olla urheilija…

.

.

Liikunnallinen urheiluhierojakoulu

Monipuolinen liikunnallinen koulutus on opiskelijaa innostava sekä motivoiva ja antaa hyvän osaamisen toimia urheiluhierojana ja liikunnan ohjaajana. Yhdessä Hieronta-, Urheiluhieronta- ja Personal Trainer –koulutus syventävät toisiaan ja antavat monipuolisen osaamisen kohdata yksilöllisesti asiakkaita, terveydentilaltaan erilaisia ihmisiä.

.

.

Osaaminen näytetään ammattitutkinnossa

Urheiluhieronnan koulutus kestää 10,5 kuukautta. Koulutuksen lopussa jokaisen opiskelijan tavoitteena on suorittaa näyttötutkintona koulutetun hierojan ammattitutkinto, joka on useamman päivän mittainen tilaisuus. Tutkintotilaisuudessa on tavoitteena saada osoitetuksi hierojan ammatin tutkinnon perusteiden mukainen osaaminen, jonka arviointia suorittaa koulun ulkopuolinen arvioitsijaryhmä. Hyväksytyn tutkinnon suorittamisen jälkeen on oikeus käyttää laissa suojattua ammattinimikettä – koulutettu hieroja.

Koulutettu hieroja on oikeutettu potilasvahinkovakuutukseen ja lisäksi hän saa arvonlisäverovapauden.

.

.

Tampereen Urheiluhierojakoulusta jatko-opintoihin

Hieronnan ammattitutkinto on toisen asteen tutkinto, joka antaa yleisen kelpoisuuden sosiaali-, terveys ja liikunta-alojen ammattikorkeakouluopintoihin.

Vuonna 2019 valituista uusista amk-opiskelijoista 53%:lla on ammatillinen tutkinto!