Koulutettu Personal Trainer – Kuntosaliohjaaja 2018-02-20T17:53:07+00:00

Urheiluhieroja – Yksilöllinen liikunnan ohjaaja

Urheiluhierojalle asiakas hakeutuu pääsääntöisesti tavoitteenaan paremman terveydentilan saavuttaminen. Hierojan monipuolisilla hoitotoimenpiteillä pyritään edistämään terveyttä, hyvinvointia ja ohjaamaan terveellisiin elämäntapoihin sekä kannustamalla aktiivisuuteen oman toimintakyvyn ylläpitämisessä ja edistämisessä.

Yksilöllinen liikunnan ohjaaja on Koulutettu Personal Trainer ja Kuntosaliohjaaja

Yksilöllinen liikunnan ohjaaja pyrkii ohjaamaan monipuoliseen liikunnalliseen elämäntapaan sekä ylläpitämään ja parantamaan hyvää terveyttä ja elämänlaatua. ”Koulutettu” osoittaa että on suorittanut ammattitutkinnon.

Urheiluhieroja-, Koulutettu Personal Trainer – ja Kuntosaliohjaajaopinnot syventävät toisiaan. 

Yhdessä koulutukset antavat monipuolisen osaamisen kohdata yksilöllisesti asiakkaita, terveydentilaltaan erilaisia ihmisiä.

TU:n Yksilöllinen liikunnan ohjaaja -koulutus on osa Liikunnan ammattitutkintoa (LAT). Suorittamalla TU:ssa urheiluhierojakoulutuksen ja Yksilöllisen liikunnanohjaus -koulutuksen saavutat puolet LAT:n osaamistavoitteista. Loput kaksi tutkinnonosaa voit suorittaa joustavasti Varalan Urheiluopistossa puolet lyhyemmässä opiskeluajassa.

Yksilöllinen liikunnan ohjaaja pyrkii ohjaamaan monipuoliseen liikunnalliseen elämäntapaan sekä ylläpitämään ja parantamaan hyvää terveyttä ja elämänlaatua. ”Koulutettu” osoittaa että on suorittanut ammattitutkinnon.

Opintojen painotusalueet

 • juoksukoulu
 • pyöräilykoulu
 • vapaauintikoulu
 • puntti- / kuntosalikoulu
 • toiminnallisen harjoittelun koulu

 Opintokokonaisuudet

 1. Luottamuksellisen asiakassuhteen luominen
 2. Liikuntaan liittyvien yksilöllisten tarpeiden kartoittaminen
 3. Yksilöllisen liikuntaohjelman laatiminen
 4. Liikuntaohjelman toteuttamisen ohjaaminen
 5. Terveelliseen elämäntapaan ohjaaminen
 6. Oman osaamisen arvioiminen ja kehittäminen yksilöllisen liikuntaohjelman ohjaajana