Kaksoisammattitutkinto 2017-10-03T17:55:51+03:00

Kaksoisammattitutkinto  Urheiluhieroja & Yksilöllinen liikunnan ohjaaja

Hierojan ammattitutkinto & Liikunnan ammattitutkinto

Kaksoisammattitutkinnon idea on syntynyt Tampereen Urheiluhierojakoulun ja Varalan Urheiluopiston yhteistyönä sekä suunniteltu OPH:n kanssa. 

Tampereen Urheiluhierojakoulun ja Varalan Urheiluopiston välinen yhteistyö tarjoaa mahdollisuuden suorittaa joustavasti peräkkäin kaksi ammattitutkintoa: Hierojan ammattitutkinto ja Liikunnan ammattitutkinto. Valmistavan koulutuksen sisällöt on suunniteltu siten, että niissä on huomioitu molempien tutkintojen sisällöt, päällekkäisyydet on poistettu ja opinnot on suunniteltu suoritettavaksi opintopolkuna peräkkäin.

Molemmat tutkinnot ovat ammatillista lisäkoulutusta ja suoritetaan näyttötutkintoperusteisesti. Tutkinnot antavat jatko-opintokelpoisuuden korkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin ja yleisen kelpoisuuden ammattikorkeakouluopintoihin.

Hakeutuessa suorittamaan Kaksoisammattitutkintoa tehdään kaksi hakemusta, toinen Tampereen Urheiluhierojakouluun ja toinen Varalan Urheiluopistoon!