Aikataulut, kustannukset ja opintotuki

.

Hieroja- / urheiluhierojakurssi – monimuotokoulutus. Päätoimiset opinnot

Koulutus sisältää Yksilöllinen Liikunnan ohjaaja-, Koulutettu Personal Trainer– ja Kuntosaliohjaaja -koulutukset

 • kurssiaika: 10.08.2020 – 23.06.2021
 • etäopinnot 21.12.2020 – 10.01.2021
 • kurssimaksu opiskelijalle: 3500 € (sis. ALV 24%)
 • kurssimaksu ei sisällä opetukseen liittyvää kirjallisuutta

Opiskelupaikka varmistetaan maksamalla kurssimaksun ensimmäinen erä 700 € valinnan jälkeen. Loput 2800 € kahdeksassa kuukausittaisessa tasaerässä. Valintakirje ja maksulomake lähetetään erikseen.

.

Opetussuunnitelma valmistaa suorittamaan hieronnan ammattitutkinnon

.

Tutkinnon pakolliset tutkinnon osat

 • Tuki- ja liikuntaelinongelmaisen potilaan terveyden ja toimintakyvyn edistäminen, 70 osp.
 • Sosiaali- ja terveydenhuoltoalan yrittäjänä toimiminen, 30 osp.

Tutkinnon valinnaiset tutkinnon osat

 • Raajanivelten liikkuvuuden edistäminen, 25 osp.
 • Kansansairauksien ennaltaehkäiseminen hierojan työssä, 25 osp.

Lisävalinnainen tutkinnon osa

 • Hieronnan erikoisammattitutkinnosta Urheilijan lihashuolto, 45 osp

.

Ammattitutkinnon kustannukset

.

 • Tutkinnon arvioinnin kustannukset opiskelijalle ovat olleet viime vuosina n. 400-490€ (sis. ALV 24% *) . Lopullinen tutkinnon arvioinnin kustannus opiskelijalle tiedetään viimeistään lokakuussa 2019. Tutkinnon arvioinnin kustannukset maksetaan ennen tutkinnon alkamista tammikuussa 2020.
 • Tampereen Urheiluhierojakoulu pidättää oikeuden ammattitutkinnon maksun muutokseen, koska tutkinnon järjestää ulkopuolinen tutkinnon järjestäjä joka valitaan kilpailutuksen jälkeen.

.

Muut kustannukset

 • Ensiapukoulutus n. 20-30€
  • hätäensiapu.

.

Opintotuki

Opintotuen tarkoitus on turvata toimeentulo opiskelun aikana. Opintotukeen kuuluvat opintoraha, asumislisä ja opintolainan valtiontakaus.

– Opintorahan määrä riippuu oppilaitoksestasi, iästäsi, asumismuodostasi, siviilisäädystäsi ja tietyissä tilanteissa myös vanhempiesi tuloista.
– Asumislisän määrä 80 prosenttia vuokrasopimuksessa mainituista hyväksyttävistä asumismenoistasi.

– Opintolainan valtiontakauksen suuruus riippuu iästäsi ja oppilaitoksestasi.

Kaikki tuet ovat henkilökohtaisia, lue lisää opintotuesta Kelan sivuilla.

Opintotuen myöntämisen yleisiä edellytyksiä ovat oppilaitokseen hyväksyminen, päätoiminen opiskelu, opinnoissa edistyminen ja taloudellisen tuen tarve.

Omaehtoinen opiskelu työttömyysetuudella tuettuna

Omaehtoisia opintoja on voinut tietyin edellytyksin opiskella menettämättä työttömyysetuutta v. 2010 alusta lukien. Opiskelun tukemisesta on sovittava TE -toimiston yhteydessä, jonka jälkeen maksetaan opintojen ajalta työttömyyspäivärahaa tai työmarkkinatukea. Lisäksi maksetaan ylläpitokorvausta.

Työttömyysetuuden tasosta saa tarkempia tietoja

 • Omasta työttömyyskassasta tai
 • Kansaneläkelaitoksesta.

KOULUAJAN VAKUUTUKSET

Oppilaitoksella on tapaturmavakuutus, joka on voimassa koulualueella varsinaisella kouluajalla, opetuksen aikana, liikuntatunneilla, välitunneilla ja otettaessa osaa koulun opetussuunnitelman puitteissa järjestettyyn toimintaan sekä niihin välittömästi liittyvillä meno- ja paluumatkoilla. Opiskelijat kuuluvat Tampereen kaupungin ylläpitämän opiskeluterveydenhuollon piiriin. Oppilaitoksella on potilasvakuutus hoitotilanteita varten.

© Tampereen Urheiluhierojakoulu Oy pidättää oikeuden muutoksiin.