.

Opintojen kesto

Pääosin viikonloppuisin toteutettava urheiluhierojakoulutus käsittää 20 viikonlopun lähiopinnot ja niihin liittyvät etäopinnot. Opiskeluajan kesto on 1,5 vuotta.

Viikonlopun lähijaksot lauantaisin ja sunnuntaisin opiskellaan klo 9-16.

.

Urheiluhierojakoulutus

Urheiluhierojakoulutuksessa suoritetaan neljä tutkinnon osaa hieronnan ammattitutkinnosta sekä Urheilijan lihashuolto -tutkinnonosa hieronnan erikoisammattitutkinnosta.

Sisältöön kuuluu urheilijan liikkuvuuden testaaminen, urheiluteippaus, tutustuminen osteopaattisiin pehmytosahoitoihin, tutustuminen fysioterapeuttiseen tutkimiseen ja hoitamiseen, kalvokäsittelyn tekniikat (fascia), ravitsemuksen perusteet, täydentäviä hoitomuotoja ym.

.

Personal Trainer -koulutus

Liikunnan ja valmennuksen ammattitutkinnon osaamisvaatimuksista opetussuunnitelmaan sisältyy valinnainen tutkinnon osa Yksilöllinen liikunnanohjaus -tutkinnonosa (30 osp). Yksilöllinen liikunnan ohjaaminen täydentää ja syventää hierojan ammatissa potilaan ja asiakkaan ohjaamista.

Suorittamalla hyväksytysti teorian ja käytännön kokeen myönnetään Tampereen Urheiluhierojakoulun PT-sertifigaatti.

Liikunnan ja valmennuksen ammattitutkinnon voi suorittaa joustavasti hierontatyön ohella (yrittäjän oppisopimus) Varalan Urheiluopistossa.

.

Hakemisen edellytykset

Hierojan työ vaatii hyvää ergonomiaa ja paljon hierontatyöhön liittyvää tekniikkaharjoitusta. Ammatti sopii myös pienikokoisille ihmisille, koska hieronta on suurelta osin tekniikkalaji.

Urheiluhierontaa osaavan on hyvä olla myös itse aktiivinen liikkuja ja kiinnostunut eri urheilulajeista. Opiskeluaikanakin suositellaan liikunnan harrastamista, joka auttaa palautumaan työharjoittelun fyysisistä ja psyykkisistä rasituksista ja antaa voimia myös teorian opiskelemiseen.

Hierojan ammattiin kuuluu ryhmän ohjaaminen, jota harjoittelemme erilaisilla urheilu- ja lihashuoltoteemoilla. Opiskeluaika on tiivistä ryhmässä työskentelyä ja hyvä ryhmähenki tuo hyvän perustan onnistuneelle opiskeluvuodelle.

Lukuvuoden aikana opiskellaan ihmisen anatomiaa ja fysiologiaa teoriassa ja käytännössä. Teoriamäärä on suuri ja se vaatii opiskelijoilta aktiivisuutta myös kouluajan ulkopuolella jopa enemmän kuin mihin on aikaisemmissa opinnoissa totuttu. Latinankielinen ja lääketieteellinen termistö on monelle opiskelijalle alussa haasteellista, mutta sinnikäs lukeminen ja tunnilla läsnäolo auttaa oppimisessa.

Jos sinulla on ollut aikaisemmin ongelmia oppimisen kanssa, esim. lukihäiriö, on meidän hyvä tietää asiasta. Silloin voimme huomioida myös sen henkilökohtaista opintopolkua suunniteltaessa.

.

Terveyden ammattihenkilöitä velvoittavat lait ja asetukset koskevat opiskelijoita

Opiskeluaikana tulee eteen monia tilanteita, jotka ovat arkaluonteisia potilaille ja niiden käsittely kuuluu olennaisena osana hierojan ammattiin. Vaitiolovelvollisuus on yksi merkittävimmistä asioista niin opiskeluaikana kuin ammattilaisena, sekä työssä että vapaa-ajalla.

.

Opiskelijavalinta

Opiskelijavalinta toteutetaan hakulomakkeeseen ja henkilökohtaisen haastattelun nojaten. Valinnoissa tukeudumme myös Opetushallituksen opiskelijaksi ottamista koskeviin SORA-säädöksiin.

.

.

Hieronnan harjoittelu

Opintojen aikana arkisin suoritetaan ohjattua hieronnan harjoittelua koulun hierontaklinikan aukioloaikoina 100 tehollista hierontatuntia n. 10h/kk syyskuu – kesäkuu aikavälillä.

Sen lisäksi suoritetaan työnohjaajan ohjauksessa 120 tehollista hierontatuntia opiskelijan kotipaikkakunnalla erikseen sovittavassa työssäoppimispaikassa, joka voi olla myös ammatinharjoittajana toimivan opiskelijan oma liiketila.

Työssäoppimispaikan työnohjaajan, joka on opiskelijan valitsema hieroja/urheiluhieroja, tulee noudattaa koulutuksessa sovittua osaamisen kehittämisen suunnitelmaa ja sitoutua tarvittaessa osallistumaan ohjattuun työnohjaajakoulutukseen. Työnohjauksesta ei saa tulla kuluja Tampereen Urheiluhierojakoululle.

Vaihtoehto

Arkisin koulun hierontaklinikan aukioloaikoina suoritetaan ohjattua hierontaharjoittelua 220 tehollista hierontatuntia erikseen sovittavan aikataulun mukaan, jolloin koulun opettajat suorittavat työnohjauksen kokonaisuudessaan.

Koululla tapahtuva hieronnan harjoittelu kattaa osan koulutuksen kustannuksista. Hieronnan harjoittelusta ei makseta palkkaa. Säännöllinen käytännön hieronnan harjoittelu koululla ja osaamisen edistyminen on edellytys opintojen jatkumiselle.

.

Urheiluhieronnan harjoittelu

Urheiluhieronnan harjoittelu suoritetaan urheilijoiden kanssa seuroissa tai yksilöurheilijoiden kanssa erikseen annetun ohjeen mukaan.

Tällä hetkellä TU:sta valmistuneita urheiluhierojia toimii seuraavissa urheiluseuroissa:

Kärpät, Ilves, Tappara, Lukko, HIFK, Kalpa, JYP, HPK, KooKoo, Jalkapallon miesten maajoukkue, Lentopallon miesten maajoukkue, Ilives jalkapallo edustus, Ilves naiset kansallinen liiga, TPS-A, KooKoo, Kokkolan Tiikerit, Classic salibandy, KooVee salibandy M1 ja Porin Pesäkarhut.

.

Ohjaaminen

Hierojan tulee osata ohjata erilaisista ongelmista kärsiviä ihmisiä suorittamaan omaehtoisesti kotiohjeiden mukaisesti hoitoon liittyviä harjoitteita. Ohjaamista harjoitellaan hieronnassa käyvien asiakkaiden kanssa.

Urheilijoiden ohjaaminen on yksi painotusalueemme, jossa huomioidaan urheilijan harjoitus- ja kilpailuohjelma. Valmistuttuaan urheiluhieroja pystyy ohjaamaan erilaisia ​​ryhmiä.

Ohjaaminen on osa Personal Trainer -koulutusta.

.

Välikoe

Opintojen puolivälissä suoritetaan välikoe, jonka perusteella tarkistetaan opiskelijan henkilökohtaista osaamisen suunnitelmaa (HOKS) vaadittavien taitojen hankkimiseksi ja tutkinnon suorittamiseksi. Opintomenestymisen riittämättömyyden vuoksi oppilas voidaan siirtää jatkamaan opintojaan seuraavalle kurssille.

.

Opetussuunnitelma

Opetussuunnitelma valmistaa suorittamaan hieronnan ammattitutkinnon 150 osaamispistettä (osp).

.

Tutkinnon pakolliset osat

 • Tuki- ja liikuntaelinongelmaisen potilaan terveyden ja toimintakyvyn edistäminen, 70 osp.
 • Sosiaali- ja terveydenhuoltoalan yrittäjänä toimiminen, 30 osp.

.

Tutkinnon valinnaiset osat

 • Raajanivelten liikkuvuuden edistäminen, 25 osp.
 • Kansansairauksien ennaltaehkäiseminen hierojan työssä, 25 osp.

.

Lisävalinnaiset opintokokonaisuudet

 • Urheilijan lihashuolto, 45 osp (Hieronnan erikoisammattitutkinto)
 • Yksilöllinen liikunnan ohjaaminen, 25 osp (Liikunnan ja valmennuksen ammattitutkinto, Personal Trainer -koulutus)

Lisävalinnaiset opinnot opiskellaan arkisin opiskelevan ryhmän mukana.

.

Hieronnan ammattitutkinto ja ammattioikeuden lupa

Hieronnan ammattitutkintoon osallistutaan koulutuksen loppuosan aikana. Hieronnan ammattitutkinnon suorittaneelle Valvira myöntää hierojan ammattioikeuden luvan. Lupa oikeuttaa käyttämään koulutettu hieroja -nimikettä. Hieroja saa luvan myötä ALV-vapauden ja hänelle myönnetään potilasvakuutus.

.

Opiskelutavat

.

Työn ohessa

Opiskelu sivutoimisesti on mahdollista. Opetussuunnitelma ja oppimisympäristö on laadittu siten, että opinnot on mahdollista suorittaa esimerkiksi työn tai urheilun ohessa.

Jos olet jo ammatinharjoittaja, saat lisäansioita opiskelijahieronnan tuloista etäopintojen aikana liikkeessäsi.

Kaikki muutkin opiskelijat voivat halutessaan toimia kevytyrittäjänä, jolloin etäopintojen ajan opiskelijahieronnan tulot kattaa suuren osan opintojen ajan kuluista. Kevytyrittäjä toimii laskuttaen etäajan oppilashieronnan, jolloin;

Voit laskuttaa opiskelijana esimerkiksi 23 euroa / tunti (ALV 0%) ja saada helposti 1000-2000 euroa kuukaudessa lisätuloja. ALV on vapaa 15000 euroon saakka ja sitä huojennetaan 30000 euroon saakka. Valmistuttuaan hieroja on vapautettu ALV:sta.

 • Et tarvitse omaa y-tunnusta eikä sinun tarvitse perustaa yritystä
 • Ei yrittäjän paperitöitä tai kirjanpitoa
 • Ei sitoumuksia, eikä juoksevia kuluja
 • Et tarvitse alkupääomaa kevytyrittäjyyden aloittamiseen
 • Hieronnan harjoittelusta koululla ei makseta palkkaa

.

Työttömyysetuus

Opiskelu työttömyysetuudella tuettuna on mahdollista. Opintojen laajuus on 8,33 osp/kuukausi vaaditun ollessa vähintään 4,5 osp / kuukausi.

TE-toimiston verkkosivu

.

Kelan opintotuki

Opiskelu Kelan myöntämillä opintososiaalisilla eduilla tuettuna on mahdollista. Ammattitutkinnon, erikoisammattitutkinnon tai tutkinnon osan suorittaminen on päätoimista, jos suoritettavaksi sovittujen opintojen laajuus on keskimäärin vähintään 4,5 osaamispistettä opiskelukuukautta kohti. Koulutus sopii hyvin myös urheilijoille.

Kelan verkkosivu

.

Yrittäjän oppisopimus

“Oppisopimus on työelämälähtöinen tapa opiskella ammatti, vaihtaa alaa, saada todistus omasta osaamisesta, jatkaa loppuun kesken jääneet opinnot tai hankkia ammatillista lisäkoulutusta.”

Oppisopimus.fi

.

.