Hierojaksi työn ohella

.

Avoimessa Hierojakoulussa voit suorittaa kaikki hierojakurssin opinnot, jotka koostuvat eri oppiaineiden etäopinnoista sekä niihin liittyvistä viikonloppujen lähiopinnoista. Etäopintojen kautta saatua osaamista vahvistetaan kontaktiopinnoissa.

Opinnot valmistavat hieronnan ammattitutkinnon suorittamiseen, koulutetun hierojan ammattiin, joka on toisen asteen tutkinto. Se rakentaa myös pohjan jatko-opinnoille ja antaa hakukelpoisuuden ammattikorkeakouluun mm. fysioterapeutin, osteopaatin, naprapaatin, sairaanhoitajan jne. opintoihin.

.

Verkko-opinnot

Etäopiskelu avaa mahdollisuuden sinulle, joka haluat kouluttautua hierojaksi, ammattiin, jota ei asuinpaikkakunnallasi tarjota. Saat vapautta suunnitella oma ajankäyttösi niin, että opiskelut edistyvät suunnitellusti. Vapaus tuo siis mukanaan myös vastuuta, opintojen edistymistä on valvottava itse. Päätät itse missä ja milloin opiskelet.

Osa opinnoista järjestetään kokonaan verkko-opintoina, jotka toteutetaan kurssimuotoisesti peräkkäin osaamisvaatimusten edellyttämällä tavalla. Etäopiskelu ei ole yksinäistä opiskelua, vaan opiskeluun sisältyy yhteinen sosiaaliseen mediaan avattava suljettu alusta kommunikointia varten. Osaaminen osoitetaan tietokoneella suoritettavan tentin tai monimuotoisen osaamisen näytön avulla.

.

Kontaktiopinnot

Suurimmassa osasta kursseista kuitenkin yhdistetään etä- ja lähityöskentely, jolloin edistyminen teoreettisissa etäopinnoissa on edellytys lähityöskentelyyn osallistumiseen.

Esimerkiksi lihasten anatomian teoreettinen osaaminen on edellytys, jotta lihasten tutkiminen käytännössä ihmisestä on mahdollista ja että hieronnan kohdistaminen oikeaan lihakseen voisi toteutua.

Koulutukseen pyritään osallistumalla henkilökohtaiseen haastatteluun, jossa kartoitetaan opintojen edellytykset SORA-lainsäädännön kautta.

.

Ohjattu käytännön hierontaharjoittelu

1/3 -osan opintojen jälkeen alkaa ohjattu käytännön hierontaharjoittelu asiakkailla, joita hoidetaan kuusi tehollista hierontatuntia viikossa erikseen sovittavan aikataulun mukaan koulun hierontaklinikan aukioloaikojen puitteissa.

.

Orientoivat opinnot

Opinnot hierojakurssilla aloitetaan ennen ensimmäistä lähiviikonloppua verkkokursseilla Luusto yleisesti, Lihakset yleisesti ja Keskeiset termit hierojan työssä (latinaa), joihin voi tutustua ilmaiseksi niiden ollessa kaikille avoimia verkkoluentoja.

.

Avoimen Hierojakoulun opetussuunnitelma ja ammattitutkinto

Opetussuunnitelma

Opetussuunnitelma valmistaa suorittamaan hieronnan ammattitutkinnon 150 osaamispistettä (osp).

Pakolliset tutkinnon osat

Tuki- ja liikuntaelinongelmaisen potilaan terveyden ja toimintakyvyn edistäminen, 70 osp.
Sosiaali- ja terveydenhuoltoalan yrittäjänä toimiminen, 30 osp.

Valinnaiset tutkinnon osat

Raajanivelten liikkuvuuden edistäminen, 25 osp.
Kansansairauksien ennaltaehkäiseminen hierojan työssä, 25 osp.

.

Opetussuunnitelma mukailee urheiluhierojakoulutuksen opetussuunnitelmaa kattaen em. 150 osp pois lukien osaamisvaatimukset tutkinnon osista

Hieronnan erikoisammattitutkinnon osa Urheilijan lihashuolto (45 osp / 2.9.) sekä
Liikunnan ja valmennuksen ammattitutkinnon osa Yksilöllinen liikunnan ohjaaminen (25 osp / 2.6.).

.

Hieronnan ammattitutkinto ja ammattioikeuden lupa

Avoin Hierojakoulun opiskelijoiden tutkintojen suoritukset järjestetään Urheiluhierojakurssin 2020-2021 yhteydessä kevään 2021 aikana. Hieronnan ammattitutkinnon suorittaneelle Valvira myöntää hierojan ammattioikeuden luvan. Lupa oikeuttaa käyttämään koulutettu hieroja -nimikettä. Hieroja saa luvan myötä ALV-vapauden ja hänelle myönnetään potilasvakuutus.