URHEILUHIEROJA – PT

Opiskele viikonloppuina ja etäopinnoin päätoimisesti tai sivutoimisesti

.

Viikonlopun kontaktiopinnoissa ja verkkokursseilla voit suorittaa kaikki hieroja- ja urheiluhierojaopinnot, jotka koostuvat eri oppiaineiden etäopinnoista sekä niihin liittyvistä viikonloppujen lähiopinnoista. Etäopintojen kautta saatua osaamista vahvistetaan kontaktiopinnoissa. Personal trainer -opinnot suoritetaan arkisin opiskelevan kurssin mukana elokuun – kesäkuun välisenä aikana.

Opinnot valmistavat hieronnan ammattitutkinnon suorittamiseen, koulutetun hierojan ammattiin, joka on toisen asteen tutkinto. Se rakentaa myös pohjan jatko-opinnoille ja antaa hakukelpoisuuden ammattikorkeakouluun mm. fysioterapeutin, osteopaatin, naprapaatin, sairaanhoitajan jne. opintoihin.

.

Verkko-opinnot

Etäopiskelu avaa mahdollisuuden sinulle, joka haluat kouluttautua hierojaksi, ammattiin, jota ei asuinpaikkakunnallasi tarjota. Saat vapautta suunnitella oma ajankäyttösi niin, että opiskelut edistyvät suunnitellusti. Vapaus tuo siis mukanaan myös vastuuta, opintojen edistymistä on valvottava itse. Päätät itse missä ja milloin opiskelet.

Osa opinnoista järjestetään kokonaan verkko-opintoina, jotka toteutetaan kurssimuotoisesti peräkkäin osaamisvaatimusten edellyttämällä tavalla. Etäopiskelu ei ole yksinäistä opiskelua, vaan opiskeluun sisältyy yhteinen sosiaaliseen mediaan avattava suljettu alusta kommunikointia varten. Osaaminen osoitetaan tietokoneella suoritettavan tentin tai monimuotoisen osaamisen näytön avulla.

.

Kontaktiopinnot

Suurimmassa osasta kursseista kuitenkin yhdistetään etä- ja lähityöskentely, jolloin edistyminen teoreettisissa etäopinnoissa on edellytys lähityöskentelyyn osallistumiseen.

Esimerkiksi lihasten anatomian teoreettinen osaaminen on edellytys, jotta lihasten tutkiminen käytännössä ihmisestä on mahdollista ja että hieronnan kohdistaminen oikeaan lihakseen voisi toteutua.

Koulutukseen pyritään osallistumalla henkilökohtaiseen haastatteluun, jossa kartoitetaan opintojen edellytykset SORA-lainsäädännön kautta.

.

Ohjattu käytännön hieronnan ja urheiluhieronnan harjoittelu

Ensimmäisen lukukauden lopussa alkaa hierontaharjoittelu potilailla, joita hoidetaan 220 tehollista hierontatuntia erikseen sovittavan aikataulun mukaan koulun hierontaklinikan aukioloaikoina.

Vaihtoehtona koulun hierontaklinikan aukioloaikoina 100h  ja 120h opiskelijan kotipaikkakunnalla tai erikseen sovittavassa työssäoppimispaikassa.

Urheiluhieronnan käytännön hierontaharjoittelu suoritetaan urheilijoiden kanssa seuroissa tai yksilöurheilijoiden kanssa erikseen annetun ohjeen mukaan.

.

Liikunnalliset opinnot

Personal Trainer -opinnot suoritetaan arkipäivisin kontaktiopinnoissa opiskelevan ryhmän mukana pääsääntöisesti torstaisin.

.

Orientoivat opinnot ennen ensimmäistä lähiviikonloppua

Opinnot aloitetaan ennen ensimmäistä lähiviikonloppua verkkokursseilla Luusto yleisesti, Lihakset yleisesti ja Keskeiset termit hierojan työssä (latinaa), joihin voi tutustua ilmaiseksi niiden ollessa kaikille avoimia verkkoluentoja.

..

Opiskelu omaehtoisesti työttömyysetuudella tuettuna

Opiskelu työttömyysetuudella tuettuna on mahdollista. Opintojen laajuus on 8,33 osp/kuukausi vaaditun ollessa vähintään 4,5 osp / kuukausi. TE-toimiston verkkosivu.

.

Opiskelu päätoimisesti Kelan myöntämällä opintotuella

Opiskelu Kelan myöntämillä opintososiaalisilla eduilla tuettuna on mahdollista.

Ammattitutkinnon, erikoisammattitutkinnon tai tutkinnon osan suorittaminen on päätoimista, jos suoritettavaksi sovittujen opintojen laajuus on keskimäärin vähintään 4,5 osaamispistettä opiskelukuukautta kohti. Lue lisää.

Opiskelu sivutoimisesti

Opetussuunnitelma ja oppimisympäristö on laadittu siten, että opinnot on mahdollista suorittaa sivutoimisesti, esimerkiksi työn tai liikunnan ohella.

.

Hieronnan ammattitutkinto ja ammattioikeuden lupa

Opiskelijoiden tutkintojen suoritukset järjestetään Urheiluhierojakurssin 2020-2021 yhteydessä kevään 2021 aikana. Hieronnan ammattitutkinnon suorittaneelle Valvira myöntää hierojan ammattioikeuden luvan. Lupa oikeuttaa käyttämään koulutettu hieroja -nimikettä. Hieroja saa luvan myötä ALV-vapauden ja hänelle myönnetään potilasvakuutus.