Hierojaksi työn ohella

.

Avoimessa Hierojakoulussa voit suorittaa kaikki hierojakurssin opinnot, jotka koostuvat eri oppiaineiden etäopinnoista sekä niihin liittyvistä viikonloppujen lähiopinnoista. Etäopintojen kautta saatua osaamista vahvistetaan kontaktiopinnoissa.

Opinnot valmistavat hieronnan ammattitutkinnon suorittamiseen, koulutetun hierojan ammattiin, joka on toisen asteen tutkinto. Se rakentaa myös pohjan jatko-opinnoille ja antaa hakukelpoisuuden ammattikorkeakouluun mm. fysioterapeutin, osteopaatin, naprapaatin, sairaanhoitajan jne. opintoihin.

Osa opinnoista järjestetään kokonaan etäopintoina, jotka toteutetaan kurssimuotoisesti peräkkäin osaamisvaatimusten edellyttämällä tavalla. Niihin saattaa sisältyä myös luento. Osaaminen osoitetaan tietokoneella suoritettavan tentin tai monimuotoisen osaamisen näytön avulla. 

Suurimmassa osasta kursseista kuitenkin yhdistetään etä- ja lähityöskentely, jolloin edistyminen teoreettisissa etäopinnoissa on edellytys lähityöskentelyyn osallistumiseen.

Esimerkiksi lihasten anatomian teoreettinen osaaminen on edellytys, jotta lihasten tutkiminen käytännössä ihmisestä on mahdollista ja että hieronnan kohdistaminen oikeaan lihakseen voisi toteutua. 

Suurin osa lähiopintojen kursseista järjestetään viikonloppuisin, jolloin ne sopivat hyvin suoritettavaksi oman työn ohessa.

.

Etäopinnot

Etäopiskelu avaa mahdollisuuden sinulle joka haluat kouluttautua hierojaksi, ammattiin jota ei asuinpaikkakunnallasi tarjota. Etäopiskelu ei ole yksinäistä opiskelua, vaan opiskeluun sisältyy lähiopetuskertoja opettajan ja muun opiskelijaryhmän kanssa. Myös yhteinen suljettu sosiaalisen median alusta avataan kommunikointia varten.

.

Etäopinnoissa saat vapautta ja vastuuta

Etäopiskelijan tulee osata suunnitella oma ajankäyttönsä niin, että opiskelut edistyvät suunnitellusti. Vapaus tuo siis mukanaan myös vastuuta, opintojen edistymistä on valvottava itse. Päätät itse missä ja milloin opiskelet.

Opintojen aloittamisen edellytyksenä on osallistua henkilökohtaiseen haastatteluun, jossa kartoitetaan opintojen edellytykset SORA-lainsäädännön kautta.

Avoimen Hierojakoulun kurssi on maksullinen ja kestoltaan n. 14 kuukautta.  Opiskelijoilla ei ole mahdollisuutta saada opintotukea, koska opiskelu ei ole päätoimista.

.

Kurssin toteutus

Orientoiva opiskelu

Opinnot aloitetaan ennen kontaktiopintoja  verkkokursseilla Luusto yleisesti ja Lihakset yleisesti ja Sanasto (latinaa) ensimmäistä viikonloppua varten. Verkkokurssin opinnot ovat kaikille avoimia kursseja.

Kontaktiopinnot

Kurssin alun intensiivijaksossa on kolme lähiopetuskertaa (la-su), jonka jälkeen lähijakso toteutuu kerran kuukaudessa. Jokaisen lähiopetuskerran jälkeen seuraa verkkokurssit, jotka ovat edellytys opiskella tulevaan lähijaksoa varten jatkuen kurssin loppuun saakka.

Käytännön hierontaharjoittelu

Opintojen 1/3 jälkeen alkaa ohjattu käytännön hierontaharjoittelu asiakkailla, joita hoidetaan kuusi tehollista hierontatuntia viikossa, arki-iltaisin klo 16-20 tai erikseen sovittaessa lauantaisin. Toki muukin aika käy koulun hierontaklinikan aikataulujen mukaan.

.

Avoimen Hierojakoulun opetussuunnitelma ja ammattitutkinto

Hieronnan ammattitutkinto

Urheiluhierojakurssin 2020-2021 tutkinnot järjestetään kevään 2021 aikana, jonka yhteyteen on suunniteltu Avoin Hierojakoulun opiskelijoiden tutkintojen suoritukset.

Opetussuunnitelma valmistaa suorittamaan hieronnan ammattitutkinnon 150 osp.

Pakolliset tutkinnon osat

  • Tuki- ja liikuntaelinongelmaisen potilaan terveyden ja toimintakyvyn edistäminen, 70 osp.
  • Sosiaali- ja terveydenhuoltoalan yrittäjänä toimiminen, 30 osp.

Valinnaiset tutkinnon osat

  • Raajanivelten liikkuvuuden edistäminen, 25 osp.
  • Kansansairauksien ennaltaehkäiseminen hierojan työssä, 25 osp.

Opetussuunnitelma mukailee urheiluhierojakoulutuksen opetussuunnitelmaa kattaen em. 150 osp pois lukien

  • Hieronnan erikoisammattitutkinnon Urheiluhieronnan osaamisalan valinnainen tutkinnon osan Urheilijan lihashuollon (45 osp / 2.9.) sekä
  • Liikunnan ja valmennuksen ammattitutkinnon valinnainen tutkinnon osa Yksilöllinen liikunnan ohjaaminen (25 osp / 2.6.).

Hieronnan ammattitutkinnon perusteet

Avoimen Hierojakoulun kurssisivut