Viikonloppuopinnot

.

Opiskele 20 viikonloppua + etäopinnot = 1,5 vuotta

– työn ohessa tai päätoimisesti

.

Opiskeluohjelmat

  • Urheiluhieroja – viikonloppu
  • Urheiluhieroja PT – viikonloppu

Viikonlopun kontaktiopinnoissa ja verkkokursseilla voit suorittaa kaikki hieroja- ja urheiluhierojaopinnot, jotka koostuvat eri oppiaineiden etäopinnoista sekä niihin liittyvistä viikonloppujen lähiopinnoista. Etäopintojen kautta saatua osaamista vahvistetaan kontaktiopinnoissa.

Opinnot valmistavat hieronnan ammattitutkinnon suorittamiseen, koulutetun hierojan ammattiin, joka on toisen asteen tutkinto. Se rakentaa myös pohjan jatko-opinnoille ja antaa hakukelpoisuuden ammattikorkeakouluun mm. fysioterapeutin, osteopaatin, naprapaatin, sairaanhoitajan jne. opintoihin.

Verkko-opinnot

Etäopiskelu avaa mahdollisuuden sinulle, joka haluat kouluttautua hierojaksi, ammattiin, jota ei asuinpaikkakunnallasi tarjota. Saat vapautta suunnitella oma ajankäyttösi niin, että opiskelut edistyvät suunnitellusti. Vapaus tuo siis mukanaan myös vastuuta, opintojen edistymistä on valvottava itse. Päätät itse missä ja milloin opiskelet.

Osa opinnoista järjestetään kokonaan verkko-opintoina, jotka toteutetaan kurssimuotoisesti peräkkäin osaamisvaatimusten edellyttämällä tavalla. Etäopiskelu ei ole yksinäistä opiskelua, vaan opiskeluun sisältyy ryhmäytyminen muiden opiskelijoiden kanssa. Osaaminen osoitetaan tietokoneella suoritettavan tentin tai monimuotoisen osaamisen näytön avulla.

Kontaktiopinnot

Suurimmassa osasta kursseista kuitenkin yhdistetään etä- ja lähityöskentely, jolloin edistyminen teoreettisissa etäopinnoissa on edellytys lähityöskentelyyn osallistumiseen.

Esimerkiksi lihasten anatomian teoreettinen osaaminen on edellytys, jotta lihasten tutkiminen käytännössä ihmisestä on mahdollista ja että hieronnan kohdistaminen oikeaan lihakseen voisi toteutua.

Koulutukseen pyritään osallistumalla henkilökohtaiseen haastatteluun, jossa kartoitetaan opintojen edellytykset SORA-lainsäädännön kautta.

Ohjattu käytännön hieronnan harjoittelu koulun hierontaklinikalla

Opintojen aikana arkisin suoritetaan ohjattua hieronnan harjoittelua koulun hierontaklinikan aukioloaikoina 100 tehollista hierontatuntia, joka jakautuu n. 10h/kk syyskuu – kesäkuu aikavälille. Hieronnan harjoittelusta koululla ei makseta palkkaa.

Sen lisäksi suoritetaan työnohjaajan ohjauksessa 120 tehollista hierontatuntia opiskelijan kotipaikkakunnalla erikseen sovittavassa työssäoppimispaikassa, joka voi olla myös ammatinharjoittajana toimivan opiskelijan oma liiketila.

  • Ammatinharjoittaja, kuten kosmetologi tai jalkojenhoitaja, saa lisäansioita opiskelijahieronnan tuloista jo etäopintojen aikana omassa liikkeessään

  • opiskelija voi halutessaan toimia myös kevytyrittäjänä, jolloin etäopintojen ajan opiskelijahieronnan tulot kattaa osan opintojen ajan kuluista.

Työssäoppimispaikan työnohjaajan, joka on opiskelijan valitsema hieroja/urheiluhieroja, tulee noudattaa koulutuksessa sovittua osaamisen kehittämisen suunnitelmaa ja sitoutua tarvittaessa osallistumaan ohjattuun työnohjaajakoulutukseen. Työnohjauksesta ei saa tulla kuluja Tampereen Urheiluhierojakoululle.

Vaihtoehtoisesti

opintojen aikana arkisin ohjattua hierontaharjoittelua suoritetaan koulun hierontaklinikan aukioloaikoina 220 tehollista hierontatuntia erikseen sovittavan aikataulun mukaan, jolloin koulun opettajat suorittavat työnohjauksen kokonaisuudessaan.

Koululla tapahtuva hieronnan harjoittelu kattaa osan koulutuksen kustannuksista. Hieronnan harjoittelusta ei makseta palkkaa. Säännöllinen käytännön hieronnan harjoittelu koululla ja työnohjauksessa sekä muu osaamisen edistyminen on edellytys opintojen jatkumiselle.

Välikoe ja sen merkitys opintoihin

Opintojen puolivälissä suoritetaan välikoe, jonka perusteella tarkistetaan opiskelijan henkilökohtaista suunnitelmaa (HOKS) vaadittavien taitojen hankkimiseksi ja tutkinnon suorittamiseksi. Opintomenestymisen riittämättömyyden vuoksi oppilas voidaan siirtää jatkamaan opintojaan seuraavalle kurssille.

Orientoivat opinnot ennen ensimmäistä lähiviikonloppua

Opinnot aloitetaan ennen ensimmäistä lähiviikonloppua verkkokursseilla Luusto yleisesti, Lihakset yleisesti ja Keskeiset termit hierojan työssä (latinaa), joihin voi tutustua ilmaiseksi niiden ollessa kaikille avoimia verkkoluentoja.

.

Opiskelu sivutoimisesti tai työn ohessa

Opetussuunnitelma ja oppimisympäristö on laadittu siten, että opinnot on mahdollista suorittaa sivutoimisesti, esimerkiksi työn tai liikunnan ohessa. Ammatinharjoittaja, kuten kosmetologi tai jalkojenhoitaja, saa lisäansioita opiskelijahieronnan tuloista jo etäopintojen aikana.

Opiskelija voi halutessaan toimia myös kevytyrittäjänä, jolloin etäopintojen ajan opiskelijahieronnan tulot kattaa osan opintojen ajan kuluista.

Hieronnan harjoittelusta koululla ei makseta palkkaa.

.

Opiskelu omaehtoisesti työttömyysetuudella tuettuna

Opiskelu työttömyysetuudella tuettuna on mahdollista. Opintojen laajuus on 8,33 osp/kuukausi vaaditun ollessa vähintään 4,5 osp / kuukausi.

TE-toimiston verkkosivu

Opiskelu päätoimisesti Kelan myöntämällä opintotuella

Opiskelu Kelan myöntämillä opintososiaalisilla eduilla tuettuna on mahdollista. Ammattitutkinnon, erikoisammattitutkinnon tai tutkinnon osan suorittaminen on päätoimista, jos suoritettavaksi sovittujen opintojen laajuus on keskimäärin vähintään 4,5 osaamispistettä opiskelukuukautta kohti. Koulutus sopii hyvin myös urheilijoille.

Kelan verkkosivu.

Opiskelu yrittäjän oppisopimuksella

“Oppisopimus on työelämälähtöinen tapa opiskella ammatti, vaihtaa alaa, saada todistus omasta osaamisesta, jatkaa loppuun kesken jääneet opinnot tai hankkia ammatillista lisäkoulutusta.”

Oppisopimus.fi

Hieronnan ammattitutkinto ja ammattioikeuden lupa

Hieronnan ammattitutkintoon osallistutaan koulutuksen loppuosan aikana. Hieronnan ammattitutkinnon suorittaneelle Valvira myöntää hierojan ammattioikeuden luvan. Lupa oikeuttaa käyttämään koulutettu hieroja -nimikettä. Hieroja saa luvan myötä ALV-vapauden ja hänelle myönnetään potilasvakuutus.

Opetussuunnitelma

Opetussuunnitelma valmistaa suorittamaan hieronnan ammattitutkinnon 150 osaamispistettä (osp).

Tutkinnon pakolliset osat

  1. Tuki- ja liikuntaelinongelmaisen potilaan terveyden ja toimintakyvyn edistäminen, 70 osp.
  2. Sosiaali- ja terveydenhuoltoalan yrittäjänä toimiminen, 30 osp.

Tutkinnon valinnaiset osat

  1. Raajanivelten liikkuvuuden edistäminen, 25 osp.
  2. Kansansairauksien ennaltaehkäiseminen hierojan työssä, 25 osp.

Lisävalinnaiset opintokokonaisuudet

Koulutuksen aikana on mahdollista osallistua arkisin opiskelevan ryhmän mukana lisäkoulutuksiin, jolloin opiskellaan lisää 70osp:

  1. Urheilijan lihashuolto, 45 osp (Hieronnan erikoisammattitutkinto)

  2. Yksilöllinen liikunnan ohjaaminen, 25 osp (Liikunnan ja valmennuksen ammattitutkinto, Personal Trainer -koulutus)

Lue lisää opetussuunnitelmasta.

Aikataulut, kustannukset ja opintotuki, lue lisää tästä

Koulutus toteutetaan vähintään kymmenen oppilaan ryhmälle.

Koulutus toteutetaan joka toinen vuosi.