Yleistä 2017-06-18T20:39:52+00:00

Yleistä

Työ sosiaali-, terveys- ja liikunta-alalla on ihmisläheistä ja vastuullista asiakaspalvelussa tapahtuvaa työtä. Terveydenhuollon, hierojan ja myös liikunnan ohjaamisen tehtävänä on edistää terveyttä, ehkäistä sairauksia sekä laatia asiakkaalle kattava terveyttä ja kokonaisvaltaista hyvinvointia edistävä liikuntasuunnitelma sekä ohjata asiakasta sen toteuttamisessa. Urheiluhieroja lisäksi hoitaa sairauksia sekä toimii osana urheilijan lihashuoltoa edesauttamassa urheilijaa tavoitteidensa saavuttamisessa.

Tampereen Urheiluhierojakoululla on pitkä historia urheiluhierojien koulutuksessa. Vuodesta 1987 alkaen olemme kehittäneet toimintaamme pysyäksemme Suomen kirkkaimmassa kärjessä urheiluhierojien koulutuksessa. Oppilaamme ovat valmistuneet näyttötutkinnosta aina korkeimmalla valmistumisprosentilla, joka tänäkin vuonna lähentelee 100 %.

Teemme yhteistyötä monien urheiluseurojen sekä Olympia-, MM- ja SM-tason urheilijoiden kanssa. Oppilaat suorittavat osan käytännön työharjoitteluistaan urheilijoita hoitamalla ja saavat näin ajantasaista oppia ja kokemusta tämän hetken Suomen eturivin urheilijoiden lihashuollosta, urheilemisesta ja terveydestä harjoitus- ja kilpakaudella. Lisäksi työharjoittelua tehdään koulumme oppilasklinikalla, jossa käy paljon eri ikäisiä ja kuntoisia asiakkaita.

Urheiluhierojakoulutus kestää 11 kuukautta. Koulutuksen lopussa jokaisen opiskelijan tavoitteena on suorittaa näyttötutkintona koulutetun hierojan ammattitutkinto, joka on useamman päivän mittainen tilaisuus. Tutkintotilaisuudessa on tavoitteena saada osoitetuksi hierojan ammatin tutkinnon perusteiden mukainen osaaminen, jonka arviointia suorittaa koulun ulkopuolinen arvioitsijaryhmä. Hyväksytyn tutkinnon suorittamisen jälkeen on oikeus käyttää laissa suojattua ammattinimikettä – koulutettu hieroja. Koulutettu hieroja on oikeutettu potilasvahinkovakuutukseen ja lisäksi hän saa arvonlisäverovapauden.

Urheiluhierojaksi opiskeleminen vaatii sitoutumista koko koulutuksen ajaksi. Opiskelu on täysipäiväistä ja käytännön työharjoittelua suoritetaan osittain myös iltaisin ja viikonloppuisin urheilijoiden ja urheilujoukkueiden mukana. Urheiluhierojalta vaaditaan paljon joustavuutta, koska aikataulut joukkueiden kanssa saattavat vaihdella paljon. Jo opiskeluaikana käytännön työharjoittelu on fyysistä.  Opiskelijalta edellytetään hyvää fyysistä sekä psyykkistä kuntoa.

Yleistä

Työ sosiaali-, terveys- ja liikunta-alalla on ihmisläheistä ja vastuullista asiakaspalvelussa tapahtuvaa työtä. Terveydenhuollon, hierojan ja myös liikunnan ohjaamisen tehtävänä on edistää terveyttä, ehkäistä sairauksia sekä laatia asiakkaalle kattava terveyttä ja kokonaisvaltaista hyvinvointia edistävä liikuntasuunnitelma sekä ohjata asiakasta sen toteuttamisessa. Urheiluhieroja lisäksi hoitaa sairauksia sekä toimii osana urheilijan lihashuoltoa edesauttamassa urheilijaa tavoitteidensa saavuttamisessa.

Tampereen Urheiluhierojakoululla on pitkä historia urheiluhierojien koulutuksessa. Vuodesta 1987 alkaen olemme kehittäneet toimintaamme pysyäksemme Suomen kirkkaimmassa kärjessä urheiluhierojien koulutuksessa. Oppilaamme ovat valmistuneet näyttötutkinnosta aina korkeimmalla valmistumisprosentilla, joka tänäkin vuonna lähentelee 100 %.

Teemme yhteistyötä monien urheiluseurojen sekä Olympia-, MM- ja SM-tason urheilijoiden kanssa. Oppilaat suorittavat osan käytännön työharjoitteluistaan urheilijoita hoitamalla ja saavat näin ajantasaista oppia ja kokemusta tämän hetken Suomen eturivin urheilijoiden lihashuollosta, urheilemisesta ja terveydestä harjoitus- ja kilpakaudella. Lisäksi työharjoittelua tehdään koulumme oppilasklinikalla, jossa käy paljon eri ikäisiä ja kuntoisia asiakkaita.

Urheiluhierojakoulutus kestää 11 kuukautta. Koulutuksen lopussa jokaisen opiskelijan tavoitteena on suorittaa näyttötutkintona koulutetun hierojan ammattitutkinto, joka on useamman päivän mittainen tilaisuus. Tutkintotilaisuudessa on tavoitteena saada osoitetuksi hierojan ammatin tutkinnon perusteiden mukainen osaaminen, jonka arviointia suorittaa koulun ulkopuolinen arvioitsijaryhmä. Hyväksytyn tutkinnon suorittamisen jälkeen on oikeus käyttää laissa suojattua ammattinimikettä – koulutettu hieroja. Koulutettu hieroja on oikeutettu potilasvahinkovakuutukseen ja lisäksi hän saa arvonlisäverovapauden.

Urheiluhierojaksi opiskeleminen vaatii sitoutumista koko koulutuksen ajaksi. Opiskelu on täysipäiväistä ja käytännön työharjoittelua suoritetaan osittain myös iltaisin ja viikonloppuisin urheilijoiden ja urheilujoukkueiden mukana. Urheiluhierojalta vaaditaan paljon joustavuutta, koska aikataulut joukkueiden kanssa saattavat vaihdella paljon. Jo opiskeluaikana käytännön työharjoittelu on fyysistä.  Opiskelijalta edellytetään hyvää fyysistä sekä psyykkistä kuntoa.