Skip to main content

Urheilijan opinpolku

Urheiluhierojakoulutuksen voi suorittaa myös urheilija-statuksella joustavassa opintopolussa.

Opiskelemalla urheilijana yhdistyy urheiluhierojaksi opiskelu ja huipulle tähtäävä urheiluvalmennus. Jokaiselle urheilijaopiskelijalle tehdään henkilökohtainen opiskelusuunnitelma, joka tarkistetaan säännöllisesti. Urheilijaopiskelijoiden määrä on rajattu.

  • Hierojan ammattitutkintoon osallistutaan lukuvuoden aikana.
  • Yksilöllinen liikunnanohjaus -ammattitutkinto-osa suoritetaan Varalan Urheiluopistossa urheiluhierojaopintojen jälkeen.

Urheilijan opintopolku on tarkoitettu vähintään peruskoulun oppimäärän suorittaneille tavoitteellisessa valmennuksessa oleville aikuisurheilijoille.

Opiskeluun kuuluvat lähiopetusjaksot toteutetaan valmentautumiseen sopivina ajankohtina opintoperiodeissa, joiden aikana oppimistavoitteet tulee ottaa hallintaan ennen seuraavan opintoperiodin alkamista. Opiskeluohjelmaa voi osittain toteuttaa yksilöllisellä aikataululla, sillä opintoihin sisältyy paljon itseohjautuvaa työskentelyä. Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma laaditaan yhdessä valmennustiimin kanssa.

Etäopiskelujaksot vaativat opiskelijalta oma-aloitteisuutta ja yhteistyötä seuralta. Etäjaksojen aikana opiskelu on erilaisten oppimistehtävien tekemistä ja työssä oppimista.

 

Kaksoisammattitutkinto: Tampereen Urheiluhierojakoulu ja Varalan Urheiluopiston yhteistyönä

Urheiluhierojakoulutuksen jälkeen on mahdollisuus siirtyä Varalan Urheiluopistoon opiskelmaan Liikunnan ammattitutkinnon kahta pakollista osaa. Opiskelu päättyy joulukuussa, jolloin Kaksoisammattitutkinto tulee suoritettua loppuun. Lue lisää Kaksoisammattitutkinnosta.