Skip to main content

Personal Trainer | Hierojakoulu Tampere

 

Koulutettu Personal Trainer -opinnot sisältyy Urheiluhieroja  -koulutukseen. Opintokokonaisuuteen sisältyy myös DigiPT - SmartPT verkko-opinnot.

Tampereen Urheiluhierojakoulun PT -koulutuksessa keskeinen tavoite on sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan näkemyksien kautta mahdollistaa terveen ihmisen liikunnan ohjaus.

 

Laajoja painotusalueita ovat

  • juoksukoulu
  • pyöräilykoulu
  • vapaauintikoulu
  • puntti- / kuntosalikoulu 
  • crossfitkoulu
  • kahvakuulakoulu
  • toiminnallisen harjoittelun koulu
  • digiharjoittelu

joissa oman erikoisosaamisessa menestyneet lajikouluttajat vastaavat opetuksesta.

 

Opetushallitus (OPH) on valtion virasto, joka vastaa koulutuksen kehittämisestä Suomessa. Se päättää mm. kaikki ammattitutkintojen perusteet, joista ei voi poiketa. TU:n urheiluhierojakurssin opetussuunnitelma perustuu OPH:n päättämien tutkintojen perusteisiin. Ammattiosaaminen osoitetaan näyttötutkinnoissa.

Myös TU:n Koulutettu Personal Trainer -koulutus perustuu OPH päättämän Liikunnan ammattitutkinnon (LAT) näyttötutkinnon perusteisiin, sen Yksilöllinen liikunnanohjaus -tutkinnon osaan poiketen vastaavalla nimikkeellä toteutettavista PT-opinnoista. TU:n koulutuksen jälkeen opiskelijalla on vaadittu ammattitaito osoittaa yhteensä puolet LAT:n osaamistavoitteista. Opetushallituksen hyväksymän todistuksen tutkinnon osan suorittamisesta antaa Liikunta-alan ja valmennuksen tutkintotoimikunta.


Suorittamalla hierojan ammattitutkinnon hyväksytysti ja osoittamalla lukuvuoden aikana TU:n yksilöllisen liikunnan ohjauksen osaamistavoitteet saa valmiudet toimia Koulutettuna Personal Trainerina, josta myönnetään Tampereen Urheiluhierojakoulun PT -sertifikaatti. Osat hierojan ammatti- ja erikoisammattitutkinnosta täydentää ja syventää Yksilöllinen liikunnanohjaus -osaa.

Yksilöllinen liikunnanohjaus -osa on Liikunnan ammattitutkinnon nk. Personal Trainer -osa, joka edellytetään urheiluopistojen koulutuksissa suoritettavaksi myönnettäessä Urheiluopistojen Yhdistyksen PT-sertifikaattia. Lue koulutuksista lisää Varalan Urheiluopiston sivuilta.

 
Koulutettu Personal Trainer - opintokokonaisuus TU:ssa

1. Luottamuksellisen asiakassuhteen luominen

2. Liikuntaan liittyvien yksilöllisten tarpeiden kartoittaminen

3. Yksilöllisen liikuntaohjelman laatiminen

4. Liikuntaohjelman toteuttamisen ohjaaminen

5. Terveelliseen elämäntapaan ohjaaminen

6. Oman osaamisen arvioiminen ja kehittäminen yksilöllisen liikuntaohjelman ohjaajana

Osaamistavoitteet tarkemmin >>>

 

( Koulutus on mahdollista suorittaa itsenäisenä opintona täydennyskoulutuksessa, lue lisää. )