Skip to main content

Kaksoisammattitutkinto | Urheiluhieroja & Yksilöllinen liikunnan ohjaaja

Hierojan ammattitutkinto & Liikunnan ammattitutkinto

 

--   --

 

Kaksoisammattitutkinnon idea on syntynyt Tampereen Urheiluhierojakoulun ja Varalan Urheiluopiston yhteistyönä sekä suunniteltu OPH:n kanssa. Suunnitteluun ei ole ottanut osaa muut hieronta- tai liikunta-alan oppilaitokset.

 

Tampereen Urheiluhierojakoulun ja Varalan Urheiluopiston välinen yhteistyö tarjoaa mahdollisuuden suorittaa joustavasti peräkkäin kaksi ammattitutkintoa: Hierojan ammattitutkinto ja Liikunnan ammattitutkinto. Valmistavan koulutuksen sisällöt on suunniteltu siten, että niissä on huomioitu molempien tutkintojen sisällöt ja päällekkäisyydet on poistettu. Opinnot on suunniteltu suoritettavaksi opintopolkuna peräkkäin 15 kuukauden aikana päätoimisesti opiskellen (sis. opintotuki). 

Molemmat tutkinnot ovat ammatillista lisäkoulutusta ja suoritetaan näyttötutkintoperusteisesti. Tutkinnot antavat jatko-opintokelpoisuuden korkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin ja yleisen kelpoisuuden ammattikorkeakouluopintoihin.

Hakeutuessa suorittamaan Kaksoisammattitutkintoa tehdään kaksi hakemusta, toinen Tampereen Urheiluhierojakouluun ja toinen Varalan Urheiluopistoon !

 

HIEROJAN AMMATTITUTKINTO

Tampereen Urheiluhierojakoulu

Urheiluhierojakoulutus

Aikataulu

Opetussuunnitelma

 

Yleistä

Työ terveys- ja liikunta-alalla on ihmisläheistä ja vastuullista asiakaspalvelussa tapahtuvaa työtä. Terveydenhuollon, hierojan ja myös liikunnan ohjaamisen tehtävänä on edistää terveyttä, ehkäistä sairauksia sekä laatia asiakkaalle kattava terveyttä ja kokonaisvaltaista hyvinvointia edistävä liikuntasuunnitelma sekä ohjata asiakasta sen toteuttamisessa. Urheiluhieroja lisäksi hoitaa ja ennalta ehkäisee sairauksia sekä toimii osana urheilijan lihashuoltoa edesauttamassa urheilijaa tavoitteidensa saavuttamisessa.

Hierojan ammattitutkintoon valmistava koulutus

Valmistava koulutus on päätoimista, joka suoritetaan oppilaitoksessa ja oppilaitoksen järjestämissä yhteistyötahojen harjoitus- ja ottelutapahtumissa. Opintoihin on mahdollisuus hakea opintotukea tai aikuiskoulutustukea. Opiskelu on mahdollista myös omaehtoisesti työttömyysetuudella. 

Tutkinnon suorittaminen 

Tutkinto suoritetaan osoittamalla tutkinnon perusteissa kuvattu ammattitaito hyväksytysti tutkintotilaisuuksissa käytännön työssä omassa toimintaympäristössä. Tutkinnon voi suorittaa myös ilman valmistavaa koulutusta.

Hierojan ammattitutkinnon tutkinnon osat

Hierojan ammattitutkinnossa on kolme pakollista tutkinnon osaa. Näiden lisäksi tutkintoon sisältyy yksi ammattitaitoa täydentävä ja syventävä valinnainen tutkinnon osa. 

A Pakolliset tutkinnon osat

  • Hierojana toimiminen
  • Hieronta hoitotapahtumana
  • Hieroja yrittäjänä

B Valinnaiset tutkinnon osat

  • Tutkinnon osa hierojan erikoisammattitutkinnosta; Urheilijan lihashuolto

Tampereen Urheiluhierojakoulu opetussuunnitelmaan sisältyy Yksilöllinen liikunnanohjaus -osan osaamistavoitteet Opetushallituksen päättämästä Liikunnan ammattitutkinnon (LAT) perusteista.

Suorittamalla hierojan ammattitutkinnon hyväksytysti ja osoittamalla lukuvuoden aikana yksilöllisen liikunnanohjauksen osaamistavoitteet saa valmiudet toimia Personal Trainerina, josta myönnetään Tampereen Urheiluhierojakoulun PT -sertifikaatti. Osat hierojan ammatti- ja erikoisammattitutkinnosta täydentää ja syventää Yksilöllinen liikunnanohjaus -osaa. Samalla saa valmiudet osoittaa puolet Liikunnan ammattitutkinnosta, molemmat valinnaiset tutkinnon osat. Tutkinnon voi suorittaa tässä esitteessä olevien Varalan Urheiluopiston tutkintojen yhteydessä.

 

LIIKUNNAN AMMATTITUTKINTO

Varalan Urheiluopisto

Aikataulu

Tutkinto on tarkoitettu eri-ikäisten liikunnan parissa työskenteleville tai alasta kiinnostuneille. Valmistavaan koulutukseen hakeutuva on voinut kartuttaa omaa osaamista työn, harrastusten tai koulutuksen kautta.

Liikunnan ammattitutkinnon suorittaneet toimivat liikunnan ohjaus- ja suunnittelu tehtävissä. He suunnittelevat terveyttä ja hyvinvointia edistävää liikuntaa sekä ohjaavat ihmisiä liikkumaan erilaisin menetelmin. Tutkinnon suorittaneet toimivat eri liikunta- ja vapaa-ajan organisaatioissa ja järjestöissä, sosiaali- ja terveysalan yhteisöissä ja yrityksissä, projekteissa ja hankkeissa tai itsenäisinä yrittäjinä. Koulutuksessa on myös mahdollisuus suorittaa Urheiluopistojen Personal Trainer –sertifikaatti.

Liikunnan ammattitutkintoon valmistava koulutus

Valmistava koulutus on päätoimista, josta osa suoritetaan opintojaksoina oppilaitoksessa ja osa käytännön työtehtävissä omassa toimintaympäristössä. Tutkinnon suorittaja hankkii itselleen toimintaympäristön, jossa hän kartuttaa omaa osaamistaan. Opintoihin on mahdollisuus hakea Kelan opintotukea.

Valmistavaan koulutukseen kuuluu kuusi lähiopintojaksoa ajalla elokuu 2017 – marras-/joulukuu 2017. Opintojaksot ovat pääsääntöisesti viiden päivän mittaisia ja ne toteutetaan arkipäivisin klo 8-16 välillä.

Tutkinnon suorittaminen 

Tutkinto suoritetaan osoittamalla tutkinnon perusteissa kuvattu ammattitaito hyväksytysti. Ammattitaito osoitetaan tutkintotilaisuuksissa omassa toimintaympäristössä. Tutkinnon voi suorittaa myös ilman valmistavaa koulutusta.

Liikunnan ammattitutkinnon tutkinnon osat

Liikunnan ammattitutkinnossa on kaksi pakollista tutkinnon osaa. Näiden lisäksi tutkintoon sisältyy kaksi ammattitaitoa täydentävää tai syventävää valinnaista tutkinnon osaa. 

Opiskelijat suorittavat kaksi pakollista tutkinnon osaa ja yhden valinnaisen tutkinnon osan, Yksilöllinen liikunnanohjaus. Toinen valinnainen tutkinnon osa tunnustetaan Hierojan ammattitutkinnosta.

A Pakolliset tutkinnon osat

  • Liikunnan ammattilaisena toimiminen
  • Liikkumaan ohjaaminen

B Valinnaiset tutkinnon osat

  • Yksilöllinen liikunnanohjaus ( opinnot Tampereen Urheiluhierojakoulussa)

 

KUSTANNUKSET

Hierojan ammattitutkinto; Urheiluhierojakoulutus

1. Monimuotokoulutus

Kustannukset 

Liikunnan ammattitutkinto

1. Monimuotokoulutus

2. Oppisopimuskoulutus

Kustannukset 

 

Lisätietoja tutkintojen suorittamisesta

1. Valmistavat koulutukset ovat erilliset. Voit hakeutua suorittamaan vain toista koulutusta ilman että on velvoitetta suorittaa molempia.

2. Valmistavien koulutusten opiskelijalta perittävät opiskelumaksut ja tutkintomaksut ovat erilliset.

3. Jos osallistuu hierojan ammattitutkintoon valmistavaan koulutukseen, on mahdollista osallistua liikunnan ammattitutkintoon valmistavaan koulutukseen tämän räätälöidyn opintopolun kautta. 

4. Jos osallistuu hierojan ammattitutkintoon valmistavaan koulutukseen, ei ole osallistuttava liikunnan ammattitutkintoon valmistavaan koulutukseen. 

5. Tutkinnot ja tutkintomaksut ovat erillisiä: molempien tutkintojen suorittamista ei edellytetä.

6. Henkilökohtaistamiset ovat erillisiä ja suoritetaan tutkinnoittain: hakeutumisvaihe, ammattitaidon hankkiminen ja tutkinnon suorittaminen.

7. Hierojan ammattitutkinnon tutkintotilaisuudet järjestetään Tampereen Urheiluhierojakoulu opintojen aikana.

8. Liikunnan ammattitutkinnon tutkintotilaisuudet järjestetään Varalan Urheiluopiston opintojen aikana.

 

Koulutukseen hakeminen

Täytä molempien oppilaitosten hakulomakkeet

Tampereen Urheiluhierojakoulun hakulomake tästä>>>

Varalan Urheiluopiston hakulomake tästä>>>

 

Yhteystiedot

Hierojan ammattitutkinto, urheiluhierojakoulutus

Tampereen Urheiluhierojakoulu

Eliisa Vahtolammi, opintoasiat

tu@tu.fi

03 2110049

 

Liikunnan ammattitutkinto

Varalan Urheiluopisto

Tomi Tervala, tutkintovastaava

tomi.tervala@varala.fi

044 3459 911

www.varala.fi

Huom! Yksittäiset muutokset mahdollisia