Koulutettu Personal Trainer 2017-11-10T15:55:40+00:00

Koulutettu Personal Trainer ja Kuntosaliohjaaja

Asiakas hakeutuu hierojalle pääsääntöisesti tavoitteenaan paremman terveydentilan saavuttaminen. Hierojan monipuolisilla hoitotoimenpiteillä pyritään edistämään terveyttä, hyvinvointia ja ohjaamaan terveellisiin elämäntapoihin sekä kannustamalla aktiivisuuteen oman toimintakyvyn ylläpitämisessä ja edistämisessä.  
Koulutettu Personal Trainer ja Kuntosaliohjaaja pyrkii ohjaamaan monipuoliseen liikunnalliseen elämäntapaan sekä ylläpitämään ja parantamaan hyvää terveyttä ja elämänlaatua.
Yhdessä Urheiluhieroja-, Koulutettu Personal Trainer – ja Kuntosaliohjaajaopinnot syventävät toisiaan ja antavat monipuolisen osaamisen kohdata yksilöllisesti asiakkaita, terveydentilaltaan erilaisia ihmisiä.
TU:n PT -koulutus on osa Liikunnan ammattitutkintoa (LAT), jonka vuoksi suorittamalla TU:ssa urheiluhierojakoulutuksen ja Yksilöllisen liikunnanohjaus -koulutuksen, saavutat puolet LAT:n osaamistavoitteista. Loput kaksi tutkinnonosaa voit suorittaa joustavasti Varalan Urheiluopistossa puolet lyhyemmässä opiskeluajassa.

Opintojen painotusalueet

 • juoksukoulu
 • pyöräilykoulu
 • vapaauintikoulu
 • puntti- / kuntosalikoulu
 • toiminnallisen harjoittelun koulu
 • digiharjoittelu

 

 Opintokokonaisuudet

 1. Luottamuksellisen asiakassuhteen luominen
 2. Liikuntaan liittyvien yksilöllisten tarpeiden kartoittaminen
 3. Yksilöllisen liikuntaohjelman laatiminen
 4. Liikuntaohjelman toteuttamisen ohjaaminen
 5. Terveelliseen elämäntapaan ohjaaminen
 6. Oman osaamisen arvioiminen ja kehittäminen yksilöllisen liikuntaohjelman ohjaajana